Zwaagdijk-West kan opgelucht ademhalen, provincie schrapt plannen voor huisvesting statushouders

ZWAAGDIJK-WEST – De provincie Noord-Holland heeft onderzocht of eigen grond in Zwaagdijk-West geschikt is voor het plaatsen van tijdelijke woningen voor de huisvesting van statushouders en andere spoedzoekers. Uit gesprekken blijkt dat hiervoor geen draagvlak is bij de gemeente Medemblik en inwoners van Zwaagdijk-West.

Om die reden zien Gedeputeerde Staten af van ontwikkeling van tijdelijke woningen op de locatie Balkweiterhoek 76/76A en beëindigen daarmee de verkenning.   

Lees ook: Geen grootschalig opvang asielzoekers maar mogelijk wel grootschalig nieuwbouw in Zwaagdijk-West

Gezamenlijk besluit

Naar aanleiding van de Provinciale Statencommissie op 11 september 2023 hebben GS opnieuw gesprekken gevoerd met de gemeente Medemblik en de bewonerswerkgroep BWH76/76A. Het doel van deze gesprekken was te bezien waar nog mogelijkheden liggen om tot ontwikkeling van de locatie te komen. Uit deze gesprekken bleek helaas dat deze mogelijkheden er niet zijn. 

De gemeente heeft randvoorwaarden gesteld voor ontwikkeling van de locatie, zoals het plaatsen van een geluidswal en een nieuwe aansluiting op de Westfrisiaweg. Er is gezamenlijk geconcludeerd dat het lastig is om het kostenplaatje, waarin deze randvoorwaarden worden meegenomen, rond te krijgen.

Lees ook: Provincie schuift bezwaren bewoners Zwaagdijk-West en gemeente Medemblik aan de kant en gaat verder met het ontwikkelen van opvang op de Balkweiterhoek.

Bijdrage asielcrisis

Om een bijdrage te leveren in de asiel- en wooncrisis heeft de provincie onderzocht of provinciaal onroerend goed ingezet kan worden voor het huisvesten van statushouders en andere spoedzoekers. De locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West kwam hierbij naar voren als mogelijk kansrijke locatie.