Medemblik voldeed in 2023 niet aan haar taakstelling huisvesting statushouders

MEDEMBLIK – Vanuit het Rijk krijgen de gemeenten in Nederland elk jaar te horen hoeveel statushouders zij moeten huisvesten binnen hun gemeentegrens, voor Medemblik was dit vorig jaar 101 statushouders, hiervan heeft Medemblik 66 kunnen huisvesten waardoor er een achterstand is ontstaan van 35 personen. Voor 2024 moet Medemblik 84 personen in de eerste helft van 2024 huisvesten.

In de eerste helft van 2024 heeft de gemeente Medemblik 23 statushouders een woning kunnen aanbieden waardoor er nog 61 statushouders overblijven waarvoor in de tweede helft van 2024 een woning moet worden gezocht, daarboven op komt de nieuwe taakstelling van het Rijk om nog eens 44 statushouders te huisvesten. In totaal moet Medemblik dus tussen juli en december van dit jaar nog eens 105 statushouders moeten worden gehuisvest.

Lees ook: Medemblik werkt aan plannen om geen 16 maar 36 woningen in Zwaagdijk-West te bouwen tot 2030

De gemeente Medemblik verwacht niet dat de 61 statushouders nog voor het einde van de eerste helft van 2024 zijn gehuisvest waardoor de gemeente tegen een nog grotere achterstand gaat aankijken. De provincie Noord-Holland heeft Medemblik verzocht aan te geven op welke manier de gemeente Medemblik denkt de achterstand weg te werken.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
De gemeente Medemblik wil hierbij samen met de woningcorporaties de verschillende mogelijkheden gaan onderzoeken, zo komt er een nieuwe prestatieafspraak voor 2025-2028 waarin de gemeente als één van de speerpunten heeft ingebracht dat de bestaande taakstelling wordt gehaald en zo mogelijk de achterstanden gaan worden gehaald.

Lees ook: Medemblik moet in 2024 en 2025 263 asielzoekers waarvan 22 alleenstaande minderjarig vluchtelingen opvangen

Ook gaat Medemblik kansen bekijken in de realisering van nieuwbouw door bijvoorbeeld meer Flexwoningen te realiseren waar statushouders voor een bepaalde duur, meestal 10 jaar, kan worden gehuisvest en gaat Medemblik samen met De Woonschakel en Het Grootslag kijken of het mogelijk is om voor kleinschalige opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de AMV’ers te regelen.

Dat dit niet van de ene op de dag gerealiseerd kan worden mag wel duidelijk zijn, Medemblik is hiervoor afhankelijk van andere partijen zoals de woningcorporaties. Deze onderkenden wel de urgentie en dat er samengewerkt moet worden aan oplossingen.

Reageer op dit bericht