Ondernemers Federatie Medemblik wil meer huisvesting arbeidsmigranten

MEDEMBLIK – De Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) maakt zich grote zorgen over de plannen van de gemeente Medemblik om buiten de huisvesting van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven niet meer dan 2 locaties wil gaan aanwijzen waar maximaal 300 arbeidsmigranten per locatie kunnen verblijven.

Lage werkloosheid West-Friesland

Het OFM constateert dat vooral door de lage werkloosheid in West-Friesland er de komende jaren de regio een probleem gaat krijgen om het werk gedaan te krijgen. OFM heeft in haar constatering rekening gehouden met de toenemende vergrijzing en een tekort aan capaciteit. OFM wijst dan vooral op de problemen in de bouw, zorg, onderwijs en/of kinderopvang en daarnaast ook naar de logistieke- en maak-industrie. Over de agrarische sector maakt OFM zich minder zorgen, die zijn er volgens OFM redelijk in geslaagd om met maximaal 60 arbeidsmigranten per bedrijf op eigen terrein hun arbeidsprobleem op te vangen.

Lees ook: 323.000 werklozen en bedrijven smeken om personeel

1650 woningen

Medemblik wil tot 2029 zeker 1650 woningen laten bouwen, zo komen er honderden woningen in Wognum en Medemblik en ook in Wervershoof liggen plannen klaar om op De Tegel een nieuwe woonwijk te gaan laten ontstaan. ‘Maar,’ zegt OFM, “Als we niet zorgen dat de aannemers over capaciteit in arbeidsmigranten kunnen beschikken wordt de realisatie naar verwachting een probleem.“. Maar niet alleen in de woningbouw ziet het OFM problemen ontstaan, ook in de zorgsector is een toenemende behoefte aan capaciteit, mede door de vergrijzing is het volgens OFM voor bedrijven werkzaam in de zorgsector vrijwel niet meer mogelijk om deze met de beschikbare capaciteit in te vullen.

Lees ook: Medemblik zet vol op betaalbare woningen voor jong en oud

Action

Maar ook Action in Zwaagdijk-Oost is een goed voorbeeld van de capaciteitsproblemen op de arbeidsmarkt in West-Friesland. “Veel medewerkers van deze bedrijven slapen nu al noodgedwongen in de Flevopolder en pendelen dagelijks op en neer,” volgens de Ondernemers Federatie. “De Westfriese Bedrijven Groep (WBG) heeft niet voor niets al enkele jaren terug aandacht gevraagd voor grootschalige huisvesting arbeidsmigranten (3.000) en heeft daar samen met de stakeholders “Plan Groenwijk” voor ontwikkeld. Ontwikkelaars, zoals Wokke BV en Appel-Schenk-Bos, hebben hier al kant en klare plannen voor liggen die alleen nog groen licht behoeven,” gaat het OFM verder.

Lees ook: Ondernemers Federatie Medemblik waarschuwt voor verkeersinfarct Nibbixwoud

Illegale bewoning

De Ondernemers Federatie Medemblik gaat ook in op de vele illegaal bewoonde woningen in de gemeente Medemblik, woningen aangekocht door pandjesbazen en die deze dan tegen torenhoge huurprijzen verhuren aan groepen arbeidsmigranten. OFM: “Volgens de algemene rekenkamer hebben we het dan over maar liefst 400 (!) woningen bedoeld om te wonen, die nu dienen als tijdelijk verblijf arbeidsmigranten. Deze woonhuizen willen we graag beschikbaar krijgen voor onze starters en andere woningbehoeftigen in Medemblik. Als die huizen vrijkomen heeft dit tevens een positief effect op de handhaving.

Lees ook: Medemblik: “groot aantal overtredingen bij huisvesten arbeidsmigranten”

600 is tekort

Mede hierdoor hamert het OFM erop dat de geplande hoeveelheid slaapplaatsen voor arbeidsmigranten in de gemeente Medemblik tekort is. OFM ziet liever dat er een 6-tal locaties komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “Wij adviseren om alle locaties die hiervoor geschikt zijn in te zetten voor huisvesting arbeidsmigranten, en het maximaal aantal bedden per locatie fors te verhogen. Medemblik kan het zich niet anders permitteren als de arbeids- en woonmarkt problematiek in Medemblik serieus nemen.

Het OFM roept de gemeenteraad dan ook op om de zorgen van OFM serieus te nemen en actie te gaan ondernemen om grootschalige huisvesting in de gemeente Medemblik mogelijk te maken. “Het plan Groenwijk omvat juist hoogwaardige voorzieningen waar grootschaligheid een gevolg van is. Medemblik kan zich simpelweg niet veroorloven voor 600 bedden te gaan terwijl er volgens de rekenkamer al 2400 bedden illegaal worden bezet. Maar ook 6 locaties van 400 is nog maar 1800 terwijl 1 locatie van 3000 probleemoplossend is en daarnaast de omstandigheden voor de migranten zwaar verbeterd, de druk uit de kernen (bevolking) haalt, het Westlandse model invoert en tegelijkertijd nog woningen vrijspeelt. Een ‘no-brainer dus.” aldus het OFM.