Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van huisvesting voor zestig buitenlandse werknemers, Molenweg 6 Wervershoof

Op 31 december 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van huisvesting voor zestig buitenlandse werknemers op het perceel Molenweg 6 in Wervershoof. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00002057. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk
  • handelen in strijd met de ruimtelijke regels

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.