Rekenkameronderzoek Huisvesting Arbeidsmigranten Medemblik Opmeer wil betere benutting Wet ‘Goed verhuurderschap’

MEDEMBLIK/OPMEER – De Rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer heeft in december het onderzoek afgerond naar de huisvesting van arbeidsmigranten in beide gemeenten. Medemblik en Opmeer hebben eerder onderzoek laten uitvoeren naar de benodigde hoeveelheid huisvesting, maar niet naar het beleid van de gemeenten zelf en de manier waarop huisvesters en arbeidsmigranten dat beleid ervaren. Het onderzoek van de Rekenkamercommissie gaat hier juist wel op in. Tijdens het onderzoek zijn daarom niet alleen gesprekken gevoerd met ambtenaren, maar ook met arbeidsmigranten.

Medemblik beschikt over een actueel beleidskader waarin duidelijk is te zien waar huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Opmeer heeft ook een beleidskader, maar dat stamt nog uit 2009. Daarnaast heeft Opmeer kaders opgenomen in andere beleidsnota’s en in bestemmingsplannen. Dit levert in Opmeer voor de huisvesters een versnipperd beeld op. Beide gemeenten nemen zelf geen contact op met arbeidsmigranten om hen te wijzen op hun rechten en plichten. Arbeidsmigranten zelf hebben de neiging om contact met hun gemeente te vermijden. Zij zijn bang dat contact met de gemeente leidt tot meer controles en meer belasting

Controles

Medemblik voert specifieke controles uit op illegale huisvesting en heeft deze onlangs opgevoerd. Medemblik kan daardoor een inschatting maken van illegale huisvesting. Opmeer richt de controles voornamelijk op vakantiepark De Perelaer en heeft daardoor minder goed zicht op illegale huisvesting op andere plekken. Uit de controles van beide gemeenten blijkt dat bij legale huisvesting goed wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, maar dat dat bij illegale huisvesting niet het geval is. Zo is de hygiëne en de brandveiligheid bij illegale huisvesting lang niet altijd op orde en worden arbeidsmigranten soms ’s nachts door de huisvester verplaatst om controles te ontlopen.

Medemblik schakelt meer externe partijen in dan de gemeente Opmeer. Deze partijen geven advies over mogelijke huisvesting, maar hierdoor duurt het langer voordat een vergunningsaanvraag afgehandeld is. Daarnaast moeten vaak verschillende vergunningen worden aangevraagd en deze processen worden in Medemblik nu nog apart behandeld. Daarnaast slaagt Medemblik er niet altijd in om duidelijk aan te geven welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag en dit levert in sommige gevallen nog meer vertraging op. In Opmeer zijn de processen vermoedelijk beter op elkaar afgestemd en gestroomlijnd. De gemeenten ondernemen geen zichtbare pogingen om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren, met als gevolg dat het niet precies bekend is hoeveel arbeidsmigranten er per locatie verblijven

De Rekenkamercommissie adviseert beide gemeenten om de nieuwe Wet ‘goed verhuurderschap’ te benutten om illegale huisvesting en onwenselijke situaties te bestrijden. Ook wordt aanbevolen de registratie van arbeidsmigranten te stimuleren, zodat een beter zicht ontstaat op het aantal en de precieze verblijfplaatsen van arbeidsmigranten. Medemblik kan daarnaast het vergunningenproces verbeteren, zodat aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden. Opmeer heeft het beleid verspreid over verschillende documenten vastgelegd en het zou dan ook veel duidelijker zijn als de gemeente één beleidskader vaststelt met daarin de regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast is de administratie van huisvestingsvergunningen bij Opmeer niet altijd volledig. Als verbeterpunt wordt voorgesteld dit te automatiseren