West-Friesland moet 1230 asielzoekers opvangen, waarvan Medemblik 263 voor haar rekening moet nemen

Wervershover Willem van Leeuwen kon het niet beter verwoorden afgelopen zondag in het programma ‘Ter Plekke’ dat live vanuit Rumours in Medemblik werd uitgezonden.

Medemblik moet in 2024 en 2025 263 asielzoekers waarvan 22 alleenstaande minderjarig vluchtelingen opvangen

Deze opgave staat los van en komt bovenop de taakstelling voor het huisvesten van de statushouders. De capaciteitsraming is indicatief.

Gaat spreidingswet zorgen voor nieuwe plannen Balkweiterhoek Zwaagdijk

Het wetsvoorstel geeft gemeenten naast het Rijk de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden, waarbij een verdeelsleutel moet leiden tot een evenwichtiger spreiding van asielzoekers over het land.

Een woon/slaapkamer met een raam, ‘wat een luxe’

Voor ons is het iets heel normaals, in het huis waar je woont dat daar ramen in zitten en je niet in het donker zit,

Woensdag 1 november opent de tijdelijke noodopvang asielzoekers in Wervershoof

Net buiten de kerngrens worden vanaf woensdag 1 november ongeveer 200 asielzoekers opgevangen, veel al gezinnen met (kleine) kinderen.

Cameratoezicht omgeving crisisnoodopvanglocatie Wervershoof

Het cameratoezicht vindt plaats gedurende de hele opvangperiode, dus van 1 november 2023 tot 1 mei 2024.

Omgevingsvergunning De Tegel geldig tot 1 juni 2024

Omdat het strijdig is met het bestemmingplan besloot het college om de opvang van asielzoekers kortstondig te gedogen.

Crisisnoodopvanglocati Wervershoof van start

De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van het terrein voor de komst van de crisisnoodopvanglocatie.

Een burgerwacht in Wervershoof om het dorp veilig te houden

Vooral de komst van alleenstaande jonge mannen zorgt voor veel huiver in Wervershoof.

Wervershovers zien opvanglocatie asielzoekers liever ergens anders, ‘het wordt er alleen maar onveiliger op,’

Vooral alleenstaande jongens en mannen zien ze liever helemaal niet komen. ‘Daar hoor je toch alleen maar rottigheid over’, was een veel gehoord antwoord

Komst van ruim 200 asielzoekers naar De Tegel Wervershoof zet bij veel inwoners kwaadbloed

De groep van 225 asielzoekers wonen tijdelijk elke 6 maanden op een andere locatie in Noord-Holland,