Omgevingsvergunning De Tegel geldig tot 1 juni 2024

WERVERSHOOF – De gemeente Medemblik heeft op 23 september van dit jaar besloten om voor de duur van 9 maanden een tijdelijke omgevingsvergunning voor De Tegel te verstrekken om zo de tijdelijke opvang van asielzoekers daar mogelijk te maken.

Omdat het strijdig is met het bestemmingplan besloot het college om de opvang van asielzoekers kortstondig te gedogen. Het gaat dan om de periode van 8 september 2023 tot en met 1 juni 2024. Dit is inclusief de tijd voor het op- en afbouwen van de locatie binnen de gestelde termijn.

Lees ook: Komst van ruim 200 asielzoekers naar De Tegel Wervershoof zet bij veel inwoners kwaadbloed

In een reactie op vragen van de VVD Medemblik over de tijdelijke opvang zegt het college: “Een gedoogbeschikking kan worden ingezet om in een bepaald geval, onder voorwaarden, tijdelijk af te zien van de uitoefening van een handhavingsbevoegdheid. De achterliggende reden is vaak dat het bevoegd gezag een bepaalde activiteit wil toestaan, hoewel sprake is van het handelen zonder vergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald, dat gedoogbeslissingen (of intrekkingen of weigeringen daarvan) niet “met een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht gelijkgesteld kunnen worden”. Dat betekent dat deze beslissingen dus ook niet meer aangevochten kunnen worden bij de bestuursrechter (ECLI:NL:RVS:2019:1356 van 24 april 2019).

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
De groep asielzoekers die binnenkort naar De Tegel gaat komen vertoefde eerst in Enkhuizen en daarna in Koggenland, beide gemeenten hebben eerder al laten weten vrijwel niet of geen overlast van de groep te hebben gehad.

Eén gedachte over “Omgevingsvergunning De Tegel geldig tot 1 juni 2024

  1. Het is geen (tijdelijke) vergunning maar een gedoogbeschikking (maw: er is een overtreding, gemeente zou kunnen optreden maar treedt in dit geval voorlopig daar niet tegen op). Dat is een wezenlijk verschil. Tegen een gedoogbeslissing op zich is geen procedure mogelijk. Wel tegen de beslissing op een verzoek om handhavend optreden.

Reacties zijn gesloten.