Gaat spreidingswet zorgen voor nieuwe plannen Balkweiterhoek Zwaagdijk

ZWAAGDIJK-WEST- De vlag ging spreekwoordelijk uit in Zwaagdijk-West toen duidelijk werd dat de plannen van de provincie om op een groot stuk grond dat eigendom is van de provincie een complex aan flexwoningen te bouwen waar spoedzoekers en statushouders een onderkomen zouden gaan krijgen.

Lees ook: Zwaagdijk-West kan opgelucht ademhalen, provincie schrapt plannen voor huisvesting statushouders

Maar daar lijkt nu toch een kink in de kabel te gaan komen, vooral met dank aan de VVD fractie in de eerste kamer die niet zoals de VVD fractie in de tweede kamer tegen de spreidingswet stemt maar juist voor de spreidingswet.

Het wetsvoorstel geeft gemeenten naast het Rijk de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden, waarbij een verdeelsleutel moet leiden tot een evenwichtiger spreiding van asielzoekers over het land. Aan provinciale regietafels kunnen gemeenten onderling passen en meten om de opvangopgave in te vullen. Momenteel wordt er bij asielopvang uitgegaan van de solidariteit van gemeenten en het zoveel mogelijk vrijwillig ter beschikking stellen van opvangplaatsen. Het voorkomen van crisisnoodopvang is daarbij een belangrijk streven. Dit model levert onvoldoende opvangplekken op.

Lees ook: Wervershovers zien opvanglocatie asielzoekers liever ergens anders, ‘het wordt er alleen maar onveiliger op,’

Met de Spreidingswet, formeel de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, introduceert het demissionaire kabinet een nieuw verdeelsysteem, met twee fasen. In de eerste fase krijgen gemeenten die vrijwillig duurzame opvangplaatsen aanhouden of creëren een zogeheten specifieke uitkering van het Rijk. Als er nog meer plekken nodig zijn, dan zullen in fase twee deze overige plekken worden verdeeld over de gemeenten naar rato van het inwonertal en de sociaaleconomische status.

Handvatten voor gemeente en provincie

Nu het kabinet provincies en gemeenten kunnen dwingen om plekken te realiseren waar asielzoekers tijdelijk kunnen worden opgevangen is de kans groot dat ook de Balkweiterhoek weer in beeld gaat komen bij de provincie. Alleen zullen er dan geen spoedzoekers en statushouders worden gehuisvest maar asielzoekers die nog te horen moeten krijgen of zij wel of niet een verblijfsvergunning gaan krijgen.