Medemblik zet vol op betaalbare woningen voor jong en oud

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik heeft de concept-Woonvisie voor de periode 2024 t/m 2028 vastgesteld en kiest hierin nadrukkelijk voor betaalbaar wonen voor jongeren en ouderen. Belangrijke voorstellen hiervoor zijn om meer betaalbare woningen in nieuwbouwprojecten te realiseren en om bestaande woningen en erven beter te benutten. De woonvisie komt hiermee tegemoet aan zowel de vergrijzing binnen Medemblik als aan de benarde positie van starters op de woningmarkt.

Meeste uitdagingen bij jongeren en ouderen

Bij het opstellen van de Woonvisie heeft de gemeente breed input opgehaald bij belanghebbenden onder andere via een bewonersenquête en een woonbehoefteonderzoek. Daarin kwam duidelijk naar voren dat veel mensen prettig wonen in Medemblik, maar dat het met name voor jongeren en ouderen lastig is om een goede woning te kunnen vinden. Jongeren blijven noodgedwongen lang in het ouderlijk huis of vertrekken uit de gemeente, terwijl ouderen vaak lang in een grote woning blijven zitten die niet goed toegankelijk is. Om hier iets aan te doen, wil de Woonvisie het makkelijker maken om bestaande woningen te splitsen in kleinere woningen of woonruimte te delen. Daarnaast moet het makkelijker worden om op het eigen erf woonruimte toe te voegen.

Betaalbare woningen

Wethouder Jeroen Broeders: “Deze woonvisie vormt een belangrijke stap om in 2029 in de eerste plaats 1650 nieuwe woningen gebouwd te hebben. Deze woningen zijn in Medemblik hard nodig voor onze reguliere woningzoekenden, waaronder dus veel starters en senioren, maar ook voor onze bijzondere doelgroepen, zoals spoedzoekers en statushouders. Om te zorgen dat we in Medemblik doorstroming op de woningmarkt op gang brengen, is het belangrijk dat deze woningen ook echt betaalbaar zijn.” Het college stelt voor om 35% van de nieuwbouw te laten bestaan uit sociale huurwoningen, 10% uit goedkopere koopwoningen (maximaal € 273.000) en 25% uit zogenaamde ‘betaalbare’ koopwoningen (tussen € 273.000 en maximaal € 390.000).

Deze betaalbaarheidsambities sluiten aan op het uitgevoerde woonbehoefteonderzoek en deze zullen er – in combinatie met voorrangsregelingen – voor moeten zorgen dat de woningnood van Medemblikkers wordt aangepakt.

Besluitvorming

De Woonvisie is een richtinggevend stuk en zal onder andere gebruikt worden voor nieuwbouwprojecten en voor prestatieafspraken met woningcorporaties. Daarnaast zal het de komende jaren tot beleidsaanpassingen in de gemeente leiden. Het college legt de Woonvisie nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad die dit vermoedelijk 15 februari zal behandelen