Ondernemers Federatie Medemblik wil meer huisvesting arbeidsmigranten

Het OFM constateert dat vooral door de lage werkloosheid in West-Friesland er de komende jaren de regio een probleem gaat krijgen om het werk gedaan te krijgen

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van 2 logiesgebouwen voor huisvesten 64 buit. werknemers aan de Centrale Markt 9 – 1 t/m 9 – 16 in Zwaagdijk-Oost

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

Medemblik: “groot aantal overtredingen bij huisvesten arbeidsmigranten”

In de gemeente Medemblik werden lange tijd woningen die te koop kwamen te staan massaal opgekocht door uitzendbureaus om daar tegen vaak zeer hoge huren, arbeidsmigranten in te huisvesten.

Rekenkameronderzoek Huisvesting Arbeidsmigranten Medemblik Opmeer wil betere benutting Wet ‘Goed verhuurderschap’

Medemblik beschikt over een actueel beleidskader waarin duidelijk is te zien waar huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Opmeer heeft ook een beleidskader, maar dat stamt nog uit 2009.

Veel meer dakloze arbeidsmigranten dan gedacht, ruim 6000 hebben geen dak boven hun hoofd

Dagelijks zorgen vele hardwerkende arbeidsmigranten dat onze pakketjes worden bezorgd, de schappen in de supermarkt vol liggen en de bouw in ons land doorgaat

Bekendmaking: aanvraag omgevingsvergunning voor huisvesten 64 buit. werknemers Centrale Markt 9 – 1 t/m 9 – 16 Zwaagdijk-Oost

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 15 december 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Drie potentiële locaties voor middelgrote huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik

De vier binnengekomen principeverzoeken zijn aangeleverd door vier verschillende initiatiefnemers en bieden ieder ruimte aan max. 300 buitenlandse werknemers.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 en Gedeputeerde Laanweg 20’ Andijk voor huisvesting 60 arbeidsmigranten

Momenteel zijn er 20 woonplekken vergund voor buitenlandse werknemers binnen het bouwvlak aan de Cornelis Kuinweg 29. Er wonen echter 60 buitenlandse werknemers buiten het bouwvlak.

Mogen arbeidsmigranten aan Dijkweg in Andijk blijven?

Er was maandag in Alkmaar een rechtszaak over.

Aanvraag huisvesten 60 buitenlandse werknemers Vleetweg 1-1 t/m 1-27 in Andijk

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen

Kennisgeving ontvangst aanvraag plaatsen van woonunits voor het huisvesten van buitenlandse werknemers, Zwaagdijk 338 in Zwaagdijk-West

ZWAAGDIJK-WEST – Op 21 januari 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van woonunits voor het huisvesten van buitenlandse werknemers op het perceel Zwaagdijk…