Medemblik: “groot aantal overtredingen bij huisvesten arbeidsmigranten”

MEDEMBLIK – Het huisvesten van arbeidsmigranten is in de gemeente Medemblik niet toegestaan in woningen die op grond van geldende bestemmingsplannen staan, Medemblik kan en gaat dan ook handhavend optreden als de huisvesting op grond van beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers niet gelegaliseerd kan worden. Medemblik onderzoekt elke situatie apart.

In de gemeente Medemblik werden lange tijd woningen die te koop kwamen te staan massaal opgekocht door uitzendbureaus om daar tegen vaak zeer hoge huren, arbeidsmigranten in te huisvesten. In sommige straten in de gemeente Medemblik werden vaak meerdere woningen tegelijk aangekocht door deze bedrijven.

Lees ook: Hart voor Medemblik steunt onderzoek huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Hoge prioriteit

De gemeente Medemblik heeft het strijdig gebruik van woningen ten behoeve van huisvesting door arbeidsmigranten een hoge prioriteit gegeven. Medemblik zegt hierover: “Aangezien er naar alle waarschijnlijkheid sprake is van een groot aantal overtredingen, moeten wij dit projectmatig gaan aanpakken. Als gemeente streven wij ernaar om in de toekomst nog actiever op te treden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten.

De gemeente Medemblik neemt elke melding serieus en treden actief op als zij concrete meldingen ontvangen vanuit de inwoners van de gemeente Medemblik. Op dit moment heeft de gemeente Medemblik al diverse dossiers lopen over illegale huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Medemblik en diverse verhuurders hebben hier al een brief van de gemeente over gekregen waarin deze worden gesommeerd om te stoppen met het verhuren aan arbeidsmigranten.