Geen aankondiging, respectloos, simpel briefje kon er niet af. Sloop kassencomplex Zwaagdijk valt verkeerd bij inwoners

ZWAAGDIJK-WEST – De komst van asielzoekers en statushouders naar een perceel dat de provincie Noord-Holland in eigendom heeft valt verkeerd bij de omwonenden van het perceel. Zonder medeweten van de gemeente Medemblik heeft de provincie zichzelf een vergunning gegeven om de kassen op het terrein te slopen om zo ruimte te maken voor flexwoningen waar de asielzoekers tijdelijk en de statushouders voor langere tijd kunnen worden opgevangen.

Geen aankondiging, respectloos, simpel briefje kon er niet af

In een reactie op vragen van de omwonenden waarom de kassen gesloopt moesten worden zegt de provincie dat de staat van de kassen dusdanig slecht was dat sloop de enige optie was. Maar volgens de omwonenden geeft het wel de indruk dat er al een plan op tafel lag en de provincie gelijk wilde doorpakken en gemakshalve de omwonenden en de consequenties moeten dragen overslaan in het proces. De omwonenden zeggen dan ook dat deze houding niet past in een democratisch land maar eerder op een dictatuur.

Even stilhouden

De dorpsraad is van te voren geïnformeerd door de gemeente dat het perceel Balkweiterhoek 76 en 76a een mogelijke zoeklocatie is voor vestiging van Statushouders en spoedzoekers. Het verzoek kwam er bij om dit nog even stil te houden naar de inwoners toe. Vreemd voor een ontwikkeling die zo een impact kan hebben op een dorp,” schrijven de omwonenden in een brief aan de gemeenteraad en het college van Medemblik.

Statushouders en spoedzoekers

In de brief schrijven de omwonenden verder: “Mocht men overgaan tot plaatsing van statushouders en asielzoekers aan welk aantal denkt men dan?. Dit zijn statushouders – mensen met veelal een traumatisch verleden , en spoedzoekers -mensen met sociaal problematisch verleden. Mochten er problemen/overlast voor de omgeving ontstaan, hoe gaat de gemeente onze veiligheid garanderen? Krantenbericht over verwarde statushouders en aanpak van gemeentes stellen ons niet bepaald gerust. Bij een onderzoek (Volkskrant 24 sept) heeft men vastgesteld dat een aantal van ca 40 mensen hanteerbaar is. Worden dan groepen groter dan nemen de problemen toe. Zowel voor ons (klein dorp) als voor de statushouders geen wenselijke situatie. Gezien alle ontwikkelingen zal – tijdelijk- semi permanent zijn.”

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Absoluut geen bouwverkeer door de straat

Dat eisen de omwonenden van de gemeente Medemblik. “Het is te gek voor woorden dat onze straat die na jaren eindelijk opgeknapt is (compliment voor de gemeente) nu in no-time verruïneerd wordt door Delta kabel en het af-en aan rijdende transport (opdracht provincie) voor de sloop van de kassen. Het lag er mooi strak bij maar nu liggen de geulen er al weer in. Daarbij nog de handen dichtknijpen dat er geen ongelukken gebeurt zijn met dit groot materieel in een straat waar vele fietsers door gaan. Straks moeten wij ook nog 30% meer W.O.Z. belasting gaan betalen? En dan hebben we het nog niet over de waardevermindering van de woningen. Als situaties escaleren en wij ons huis willen verkopen is het mogelijk onverkoopbaar of met een sterke waardedaling.

Andere ontsluitingsweg, fietsers komen in gevaar

De omwonenden van het perceel waar de flexwoningen moeten komen zien het ook niet zitten dat de ontsluiting van het terrein uitkomt op het punt waar het nu op uitkomt. Dagelijks fietsen er vele scholeren lang en ook lokaal verkeer maakt hier gebruik van. Maar, zeggen de omwonenden, ‘Het is niet wenselijk dat de routing zo ligt dat al het in- en uitgaande verkeer pal langs onze woningen gaat plaatsvinden.’ Zij gaan liever voor de optie dat aan de zijde van de onderdoorgang van de Westfrisiaweg ligt zodat men fietsend of lopend naar de bushalte, winkels of andere voorzieningen kunnen komen.

In ons dorp is helaas voor deze mensen niets van enige betekenis voor hun te vinden. Het enige is het Meester Derrikspark wat met inspanning van vele vrijwilligers is aangelegd en wordt onderhouden en waarvan ons angstig afvragen of dit netjes zal blijven.

Geluidswering en fijnstof

De op- en afritten Westfrisiaweg zorgen na de sloop van de kassen voor veel meer geluidsoverlast (tot 65dB). Denk daarnaast ook aan de fijnstof die over het terrein uitwaaiert. “Geen gezonde leefsituatie!! Wordt hier actie op ondernomen? Op het complex heeft bloementeelt plaatsgevonden waar de nodige gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt. Een bodemonderzoek is raadzaam. Beter dit gebied te gebruiken voor groenbuffer en waterberging,” besluiten de omwonenden in de brief.

Lees ook:

Eén gedachte over “Geen aankondiging, respectloos, simpel briefje kon er niet af. Sloop kassencomplex Zwaagdijk valt verkeerd bij inwoners

Reacties zijn gesloten.