Vrijwilligerspunt zoekt vrijwilligers opvanglocatie Hoorn.

Voor de periode van 17 maart tot en met 15 mei zoekt Vrijwilligerspunt daarom vrijwilligers die activiteiten kunnen organiseren en begeleiden.

Zwaagdijk-West kan opgelucht ademhalen, provincie schrapt plannen voor huisvesting statushouders

Uit gesprekken blijkt dat hiervoor geen draagvlak is bij de gemeente Medemblik en inwoners van Zwaagdijk-West.

Het Grootslag voldoet aan 50% eis reguliere woningzoekenden

In 2022 waren er meer dan 24.000 actieve woningzoekenden. Het aantal vrijgekomen huurwoningen (aanbod) was in 2022 1.553 woningen.

Werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren, kabinet wil statushouders sneller aan het werk hebben

Het idee is dat statushouders vanaf het moment dat ze in een gemeente komen wonen aan het werk gaan.

Komst statushouders en spoedzoekers naar Zwaagdijk-West nog helemaal niet zeker

Het terrein aan de Balkweiterhoek 76 in Zwaagdijk-West is eigendom van de Provincie Noord-Holland en was in gebruik voor kassen die reeds gesloopt zijn

Medemblik reageert fel op vragen Hart voor Medemblik over komst noodopvang statushouders Zwaagdijk-West. ‘Wij hebben deze uitspraken niet gedaan.’

Ondanks wat de vragensteller doet voorkomen zijn dergelijke of vergelijkbare opmerkingen door het college niet gemaakt

Hart voor Medemblik wil meer weten over de afspraken tussen gemeente Medemblik en de provincie over statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West

De provincie Noord-Holland wil in Zwaagdijk-West flexwoningen bouwen op terrein dat eigendom is van de provincie

Haalbaarheidsonderzoek naar komst flexwoningen voor statushouders Zwaagdijk-West

De locatie Balkweiterhoek 76/76A is een voormalige agrarische bedrijfslocatie van ongeveer 40.000 m2

Medemblik heeft nog 2 maanden om 8 statushouders van een woning te voorzien

Ook in Medemblik is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders recent verhoogd

Geen aankondiging, respectloos, simpel briefje kon er niet af. Sloop kassencomplex Zwaagdijk valt verkeerd bij inwoners

In ons dorp is helaas voor deze mensen niets van enige betekenis voor hun te vinden.

JA21 stelt vragen over komst asielzoekers en statushouders Zwaagdijk-West

Hart voor Medemblik en de VVD hebben hier al vragen over gesteld.