Share

Senna Rood vertrekt uit de gemeenteraad, gaat verhuizen naar buiten de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Fractielid Senna Rood zal per 22 december de gemeenteraad verlaten. De reden is dat zij buiten de gemeente Medemblik gaat wonen. Raadsleden moeten in de eigen gemeente zijn gevestigd. De Gemeentewet is daarover duidelijk.

D66-Medemblik: Wij vinden het jammer dat Senna na zo’n korte tijd vertrekt. Met haar als jonge lijsttrekker haalden wij een mooie stemmenwinst – helaas net geen derde zetel! Haar enthousiasme en optreden in de campagne deden het goed. Mede door Senna werd het aandeel van vrouwen en jongeren in de nieuwe raad verhoogd. Zij toonde zich een betrokken raadslid en een fijne collega.”

Betaalbare woningen voor starters liggen niet voor het oprapen.

Wij begrijpen dat Senna, die al lang op zoek was naar een huis, de knoop heeft doorgehakt toen zij een mooi aanbod kreeg. Helaas is dat buiten onze gemeentegrens.

De opengevallen plek zal worden aangeboden aan Hinke Louissen, nummer drie op de verkiezingslijst, daarmee de eerstvolgende in aanmerking komende kandidaat en eveneens een stemmentrekster. “Met haar komst worden weer nieuwe ervaring en deskundigheid ingebracht in fractie en raad, en is er continuïteit,” aldus D66-Medemblik

D66-Medembli bedankt Senna voor wat zij voor D66-Medemblik heeft gedaan en wensen haar alle goeds!

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl