Balkweiterhoek 76 Zwaagdijk waar mogelijk in de (nabije) toekomst tijdelijk asielzoekers worden gehuisvest
Share

Komst statushouders en spoedzoekers naar Zwaagdijk-West nog helemaal niet zeker

ZWAAGDIJK-WEST- De komst van een groot aantal statushouders en spoedzoekers naar Zwaagdijk-West is volgens de gemeente Medemblik nog verre van zeker. Er is volgens de gemeente Medemblik nog helemaal geen plan waardoor het aantal woningen ook nog niet bekend is.

Lees ook: Medemblik reageert fel op vragen Hart voor Medemblik over komst noodopvang statushouders Zwaagdijk-West. ‘Wij hebben deze uitspraken niet gedaan.’

Het terrein aan de Balkweiterhoek 76 in Zwaagdijk-West is eigendom van de Provincie Noord-Holland en was in gebruik voor kassen die reeds gesloopt zijn. Hiervoor heeft de gemeente Medemblik op 5 juli 2022 een vergunning afgegeven. De gemeente reageert op vragen gesteld door omwonenden van de Balkweiterhoek die de komst van statushouders en spoedzoekers niet zien zitten.

Lees ook: Geen aankondiging, respectloos, simpel briefje kon er niet af. Sloop kassencomplex Zwaagdijk valt verkeerd bij inwoners

De omwonenden hebben eerder al aangegeven dat zij niet op de hoogte waren van de sloop van de kassen en de komst van statushouders en spoedzoekers naar de Balkweiterhoek. Dit bestrijdt de gemeente Medemblik. Toen de gemeente van de Provincie Noord-Holland te horen kreeg dat zij een onderzoek zijn gestart naar de mogelijke tijdelijke huisvesting van statushouders en andere spoedzoekers is ook direct de dorpsraad van Zwaagdijk-West hierover geïnformeerd. Op 10 oktober j.l. is door de dorpsraad hier een bijeenkomst over gehouden met de omwonenden waarbij de gemeente ook bij aanwezig was voor het geven van een toelichting en het beantwoorden van vragen.

Lees ook: Haalbaarheidsonderzoek naar komst flexwoningen voor statushouders Zwaagdijk-West

In het haalbaarheidsonderzoek van de Provincie wordt vooral gekeken of er op de grond van de voormalige kas tijdelijke huisvesting kan worden gerealiseerd, het is de gemeente Medemblik niet bekend wat de plannen voor de woning die op het terrein staat zijn.

De gemeente Medemblik is het wel eens met de omwonenden wat betreft de ontsluiting van het perceel. Dat moet volgens de omwonenden en dus ook volgens de gemeente direct op de Westfrisiaweg moeten worden gerealiseerd.

De gemeente geeft aan in haar reactie dat zodra zij meer informatie krijgen vanuit de Provincie dit direct met de dorpsraad en de omwonenden zal worden gecommuniceerd.

Lees ook: Balkweiterhoek 76 Zwaagdijk-West in beeld bij provincie voor tijdelijke opvang asielzoekers

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl