Medemblik komt met nieuwe digitale nieuwsbrief over Wonen in Medemblik

De eerste nieuwsbrief, die vier keer per jaar moet verschijnen, verschijnt in september van dit jaar.

Column Tom Beuker: Betaalbare woningbouw maakt met MORGEN! grote inhaalslag

Het komend jaar staan er nog vele grote woningbouwplannen aan te komen waar wel de nieuwe woonvisie op van toepassing is. Zoals Wognum-Noord (400 – 600 woningen), De Tegel en…

Gewijzigd bestemmingsplan ‘Het Slot’ te Wervershoof vastgesteld

Het bestemmingsplan gaat uit van de bouw van maximaal 31 woningen voor verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen en koopwoningen voor een CPO groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Provincie trekt de knip om woningbouw te versnellen

In 2023 en 2024 stellen het Rijk en de provincie Noord-Holland via de Flexibele Schil-regeling in totaal € 11,4 miljoen beschikbaar aan gemeenten

Vaststelling bestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West – De Perenlaan’

Het bestemmingsplan gaat uit van de bouw van achttien woningen op een deel van de boomgaard naast Zwaagdijk 354 te Zwaagdijk-West.

Woningbouw Simon Koopmanstraat 161 Wervershoof nog steeds onduidelijk

In eerdere gevallen heeft de gemeente al principeverzoeken afgewezen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kruisweiden’ te Hauwert

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag t/m 3 februari 2024 voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Wognum

Medemblik gaat bijna 2000 woningen voor 2029 bouwen, maar waar komen ze.

Om dit te kunnen realiseren streeft de gemeente Medemblik naar een portefeuille van 2150 woningen verdeeld over de 17 kernen

Gaat Medemblik aan Zee stranden? Deadline voor oplevering nadert snel

Maar gebouwd wordt er nog steeds niet en of dat er ooit nog van gaat komen is nog maar de vraa

Scholtens maakt plannen voor ruim 200 nieuwbouwwoningen Nibbixwoud-West

Momenteel is Scholtens nog bezig met de verkenning van de mogelijkheden voor deze locatie

Het gaat een groot gemis worden, Kool sluit op 31 december voorgoed de deuren, bunkerschip per direct gesloten

je moest wel je tijd nemen want bij de firma Kool aan de Oosterhaven in Medemblik deden ze niet aan haastwerk