Medemblik gaat bijna 2000 woningen voor 2029 bouwen, maar waar komen ze.

MEDEMBLIK – De gemeenteraad heeft op 1 juni 2023 het Woningbouwprogramma 2023 tot en met 2029 vastgesteld. Hierin is de ambitie vastgelegd om 1650 woningen in deze periode te bouwen. Om dit te kunnen realiseren streeft de gemeente Medemblik naar een portefeuille van 2150 woningen verdeeld over de 17 kernen

In de eerste helft van 2023 is gestart met de bouw van 4 woningen. Deze woningen zijn via Omgevingszaken afgehandeld. Ondertussen is in de tweede helft van 2023 één project in aanbouw genomen. Voor het project aan de Kerkweg in Abbekerk is gestart met de eerste fase van 16 woningen. De resultaten van deze eerste 10 maanden in 2023 maken duidelijk dat het ontwikkelen van het Woningbouwprogramma en de versnelling in het projectmanagement hard nodig is. Tussen de start van een project en de start van de daadwerkelijke woningbouw zit veel tijd, vandaar dat Medemblik pas in de loop van 2024 de resultaten hiervan zal gaan zien.

Woningbouwprojecten dreigen altijd te vertragen

Bekende vertragingen zijn aanvullende onderzoeken die nodig blijken te zijn, juridische procedures die vaak lang duren, gebrekkige capaciteit bij de ontwikkelaar of gemeente en problemen in de uitvoering bijvoorbeeld voor het vinden van aannemers en bouwmateriaal. Naast deze vertragende factoren ziet het college ook dat recent ook een aantal projecten hinder ondervindt van de onduidelijke regels en toetsingssystematiek rondom spuitzones. De rechtspraak hierover is in ontwikkeling wat extra onzekerheid met zich meebrengt.

Bekende vertragingen zijn aanvullende onderzoeken die nodig blijken te zijn, juridische procedures die vaak lang duren, gebrekkige capaciteit bij de ontwikkelaar of gemeente en problemen in de uitvoering bijvoorbeeld voor het vinden van aannemers en bouwmateriaal. Naast deze vertragende factoren ziet het college dat recent ook een aantal projecten hinder ondervindt van de onduidelijke regels en toetsingssystematiek rondom spuitzones. De rechtspraak hierover is in ontwikkeling wat extra onzekerheid met zich meebrengt.

Eén gedachte over “Medemblik gaat bijna 2000 woningen voor 2029 bouwen, maar waar komen ze.

  1. Dit zijn allemaal plannen die al vanuit de vorige collegeperiode komen. Daar is dus heel wat uit gekomen, maar nu de uitvoering. Zo lang duurt dit allemaal. Aan het volgende kabinet om remmen weg te nemen en op het gaspedaal te trappen, overal in Nederland.

Reacties zijn gesloten.