College Medemblik positief over transformatie recreatiewoning Opperdoes naar levensloopbestendige woning

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 december 2023 tot 27 januari 2024 ter inzage legen op het gemeentehuis in Wognum en er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Update: Grote brand Martinus College Grootebroek, zonnepanelen zetten het dak in vuur en vlam

Bij de dakbrand zijn ook een aantal zonnepanelen betrokken.

College doet voorstel voor gelden ‘t Boetje: historisch aandenken met rustpunt en vernieuwde boomgaard

In maart 2022 is na bezoek van de monumentenloods van de provincie Noord-Holland de suggestie gedaan om de buitenmuren van ’t Boetje te laten staan en het pand als een…

D66: ‘College, wie is nu de baas in het oude stadhuis van Medemblik’

Het oude stadhuis is verkocht aan de projectontwikkelaar van Medemblik aan Zee die van het oude stadhuis een hotel wil gaan maken.

College staat achter plannen uitbreiding Pop Vriend Andijk

U kunt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit inzi

College wil in 2024 de beweging van zorg naar gezondheid centraal gaan maken, OZB in 2024 met 3% omhoog

Het college laat in de begroting 2024 de OZB met 3% stijgen, en is daarmee aanzienlijk lager dan de inflatie. Het college laat weten dat verdere lastenverzwaring voor de inwoners…

‘College, hoe staat het met de aanpak kruispunten Grootslag’ vraagt GemeenteBelangen

Piet Mosch(GemeenteBelangen) vind dat het allemaal wel erg lang duurt voor er begonnen wordt met het oplossen van de problemen op de kruispunten in het Grootslag

CDA wil opheldering college over de Spreidingswet

Els van den Bosch(CDA): “Wij vinden dat het gesleep met mensen over moet zijn en er dus een oplossing moet komen voor na mei.

MORGEN! wil actie college Theehuis Emmapark

Medemblik verkocht het Theehuis om als horecabedrijf verder te gaan, de huidige eigenaren hebben jaren geleden na vele soms hevige discussies alsnog een vergunning gekregen om van het Theehuis een…

College komt met voorstel tegemoetkoming medisch afval

Na het invoeren van het recycletarief is de groep inwoners die te maken hebben met medisch afval de pineut geworden

College wil in 7 jaar 60 nieuwbouwwoningen in Opperdoes laten bouwen

Voorgesteld wordt om minimaal 26% van de woningen in nieuwbouwprojecten in de sociale huursector te realiseren en sociale huurwoningen