College staat achter plannen uitbreiding Pop Vriend Andijk

ANDIJK – Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor: het bouwen van een kas en kantoorgebouw, een fietsenstalling, olietank, warmteopslagtank, trafo en een gietwaterbassin, het verplaatsen van een duiker en het graven en/of verbreden van watergangen en het aanleggen van parkeerplaatsen en terreinverharding op het perceel Middenweg 52 in Andijk.

Het betreft de activiteiten:

  • Bouwen;
  • Afwijken van het bestemmingsplan;
  • •Werk of werkzaamheden uitvoeren

Lees ook: Pop Vriend Seeds Andijk wil fors uitbreiden, na overname in 2019 nu verder groeien

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

De gemeenteraad heeft op 28 september 2023 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het bouwen van een kas en kantoorgebouw, een fietsenstalling, olietank, warmteopslagtank, trafo en een gietwaterbassin, het verplaatsen van een duiker en het graven en/of verbreden van watergangen en het aanleggen van parkeerplaatsen en terreinverharding op het perceel Middenweg 52 in Andijk.

U kunt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit inzien

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 20 oktober 2023 tot en met donderdag 30 november 2023 inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en/of het ontwerpbesluit?

Dan kan iedereen binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen richt u aan de Gemeenteraad van Medemblik (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerp verklaring van geen bedenkingen, met zaaknummer Z-23-460100”.

Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit omgevingsvergunning met zaaknummer Z-23-460100”.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Wij betrekken uw zienswijze bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

U kunt de locatie van het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl