College Medemblik positief over transformatie recreatiewoning Opperdoes naar levensloopbestendige woning

OPPERDOES – De woning aan de Zuiderweg in Opperdoes is nu nog in gebruik als recreatiewoning maar de initiatiefnemer wil de bestemming laten wijzigen van recreatie naar wonen en van de woning een levensloopbestendige woning maken voorzien van zonnepanelen.

Het college van Medemblik staat positief tegenover de aanvraag en vraag de gemeenteraad ook akkoord te gaan met de bestemmingswijziging van de recreatiewoning. Volgens het college heeft het aanpassen van de bestemming een positieve invloed op het vergroten en verbeteren van het woon- en huisvestingsaanbod in de gemeente Medemblik.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 december 2023 tot 27 januari 2024 ter inzage legen op het gemeentehuis in Wognum en er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan ook de diverse partners van de gemeente Medemblik hebben geen zienswijzen ingediend.

De gemeente Medemblik heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar over het kostenverhaal, de planschade enz. De ontwikkelaar neemt ook alle kosten voor zijn rekening en ook de gemeentelijke kosten worden op de initiatiefnemer verhaald waardoor de gemeenteraad kan afzien van een exploitatieplan.

Na goedkeuring door de gemeenteraad, wat vrijwel zeker een hamerslag zal worden, zal het nieuwe bestemmingsplan wonen worden.