Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

ANDIJK – Er is dan toch nog een mogelijke oplossing gevonden voor de flexwoningen die Woningstichting het Grootslag heeft gekocht te kunnen plaatsen, De gemeente Medemblik bezit een lap grond aan de Kleingouw in Andijk waar deze flexwoningen kunnen worden geplaatst. Er zou ruimte zijn voor maximaal 30 flexwoningen van Clean2Anywhere.

Lees ook: Medemblik zet in op flexwoningen als onderdeel van het nieuwe woonbeleid

De gemeente Medemblik gaat nu doen wat ze beloven in het coalitieakkoord en medewerking verlenen aan Het Grootslag voor de ontwikkeling en realisatie van deze flexwoningen aan de Kleingouw in Andijk.

Lees ook: Je hoort het steeds meer, ‘flexwoningen’ maar wat zijn nu eigenlijk flexwoningen, een uitleg

De locatie maakt onderdeel uit van grondexploitatie De Linten. Het Grootslag krijgt de gronden in erfpacht en betaalt daar een vergoeding voor. In de grondexploitatie is rekening gehouden met een opbrengst uit grondverkoop. Wanneer op de locatie tijdelijke flexwoningen komen, heeft dat effect op het grondexploitatiesaldo. Bij het uitvoeringsbesluit zullen de gevolgen van flexwoningen worden verwerkt in de grondexploitatie en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Voor de omwonenden zal er een bijeenkomst gaan worden georganiseerd. U bent van harte welkom op dinsdag 28 maart tussen 18.30 tot 20.30 uur in Sarto op de Bangert 4 in Andijk. Het is een inloopavond, u kunt komen op de tijd die u het beste past.