‘Medemblik, nemen jullie ons wel serieus?’

Meer en meer bewoners van de Kleingouw in Andijk komen in het verweer tegen de plannen van Woningstichting het Grootslag over de bouw van 28 flexwoningen langs de Kleingouw

Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

Op 4 mei j.l. is een omgevingsvergunning voor het plan aangevraagd

Medemblik: Flexwoningen Andijk vergunning voor maximaal 10 jaar geen jaar langer

Daarna moeten de flexwoningen weer verdwijnen naar mogelijk een andere locatie in de gemeente Medemblik of buiten de gemeente Medemblik

Bewoners Kleingouw Andijk tegen komst Flexwoningen, ‘bestemmingsplan staat het niet toe’

Hiervoor hebben een aantal bewoners van de Kleingouw reeds Fisherman Advocaten uit Rotterdam gevraagd advies en ondersteuning te bieden tegen deze plannen.

Flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk

Voor de omwonenden zal er een bijeenkomst gaan worden georganiseerd.

Dorpsraad Andijk fel tegen plannen Medemblik om de Kleingouw geen 30km/u weg te maken

Volgens de Dorpsraad Andijk is de Kleingouw een belangrijke weg in Andijk