Medemblik trekt aanwijzing vuurwerkverbod in, vanaf dit jaar gewoon weer vanaf 10.00 uur op 31 december toegestaan

green and red fireworks display

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft twee aanwijzingsbesluiten voor vuurwerk, in deze aanwijsbesluiten is geregeld waar het verboden is vuurwerk af te steken binnen een bepaalde tijdspad in een bepaald gebied of plaats. De besluiten dateren al van 2011 voor de kernen Medemblik, Wervershoof en Wognum en 2012 voor de kernen Opperdoes en Midwoud.

Sinds de jaarwisseling van 2014-2015 zijn de afsteektijden van vuurwerk gewijzigd van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. De nieuwe tijd werd toen van 18.00 tot 02.00 uur. Dit werd gedaan vanwege de grote overlast en grote mate van onveiligheid die het afsteken van vuurwerk met zich meebracht voor het winkelend publiek. Maar de huidige afsteektijd van 18.00 tot 02.00 uur heeft niet langer een juridische noodzaak en de motivatie die de wijziging teweegbracht is ook niet meer van toepassing.

De gemeente Medemblik heeft met de winkeliersverenigingen in Medemblik, Wervershoof en Wognum, Opperdoes heeft geen supermarkt meer en Midwoud heeft geen winkeliersvereniging, vooraf overleg gehad over de plannen de afsteektijden van voor 2014 weer in ere te herstellen. De verenigingen geven zelf aan dat de winkels in de centra op oudjaarsavond om 18.00 uur of zelfs al eerder hun deuren sluiten.

Aangenomen mag worden dat ook in de kern Midwoud de winkels op oudjaarsavond om 18.00 uur of eerder hun deuren sluiten. Tevens blijkt uit onderzoek dat op de aangewezen plaatsen geen overlast (fixi) meldingen zijn binnengekomen, zeker niet tijdens de afgelopen 4 jaarwisselingen

Loading