Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk

ABBEKERK – De gemeenteraad van Medemblik heeft op 29 september 2022 het bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk gewijzigd vastgesteld. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u beroep kunt aantekenen en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor de bouw van 38 woningen op de locatie Gemeentewerf/IJsbaan en het Nieuwe Bonte Paard in het centrum van Abbekerk.

Het bestemmingsplan bekijken?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf vrijdag 14 oktober 2022 tot en met vrijdag 25 november op de volgende wijzen inzien:

  • 1.Digitaal op Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken “Gemeentewerf Abbekerk”, of NL.IMRO.0420.BPABBWERF-VA01.
  • 2.Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u op afspraak in het gemeentehuis van Medemblik inzien, bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u belanghebbende bent en het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad, kunt u daartegen beroep indienen.

Hoe stelt u beroep in?

U stelt beroep in door een brief te schrijven aan de Raad van State. U kunt vanaf 15 oktober 2022 tot en met 25 november beroep instellen. Stuur uw brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website Externe link:www.raadvanstate.nl .

In uw beroepschrift vermeldt u waarom het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 26 november 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt, dan kunt u een “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure, waarin de voorzitter kan besluiten het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat in de beroepszaak een uitspraak is gedaan. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht over betalen.

Eén gedachte over “Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk

Reacties zijn gesloten.