Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Kerkweg 5, Abbekerk

ABBEKERK – Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik maakt bekend dat op 18 november 2022 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal (Berkhout), voor het mobiel breken van materiaal op het adres Kerkweg 5 in Abbekerk.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 9 december 2022 tot en met 9 maart 2023. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal twee werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij OD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.

Lees ook: Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk