Bekendmaking: Weggesleepte fiets op de Voorhamer Medemblik

De fiets is op 22 januari 2024 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld.

Bekendmaking: Groenstructuurplan

“Wij gaan voor waardevol openbaar groen in Medemblik – Voor nu en de toekomst!”

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een woning, Dijkweg 6 Andijk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Bekendmaking nadere regels Jeugdhulp Medemblik 2023

Zij vormen het sluitstuk van de lokale regelgeving op het gebied van de wet.

Bekendmaking grondverkoop, bij Burgemeester Elmerstraat 106 in Sijbekarspel

De gemeente Medemblik geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het ‘Didam’-arrest

Bekendmaking gemeente Medemblik: Incassoreglement

In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 2 Doel van de automatische incasso De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belasting-plichtige te spreiden en door middel van maandelijkse…

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk

ABBEKERK – De gemeenteraad van Medemblik heeft op 29 september 2022 het bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk gewijzigd vastgesteld. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe…

Bekendmaking Ontwerp bestemmingsplan Centrumplan woningbouw Abbekerk

ABBEKERK – Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 3 juni 2022 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrumplan woningbouw Abbekerk’ ter inzage ligt. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in…

Bekendmaking Werksaam: Fietsregeling WerkSaam Westfriesland

WEST-FRIESLAND – De fietsregeling is bedoeld om werknemers te stimuleren de fiets te gaan gebruiken voor woon-werkverkeer. Om gezondheidsredenen en vanwege parkeerproblemen. Om dit te bereiken biedt WerkSaam werknemers de…