Zonnedak boven buitendijkse parkeerplaats nog helemaal niet zeker, moet aan veel eisen voldoen

MEDEMBLIK – De gemeenteraad heeft pasgeleden ingestemd met het bestemmingsplan over het buitendijksparkeren in de Wieringermeer, de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de besluitvorming hierover nog aangehouden omdat deze meer zekerheid wil hebben over het beplantingsplan en de handhaving op het terrein.

Lees ook: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitendijks Parkeren Medemblik’

De gemeente Medemblik heeft wat betreft het handhaven pasgeleden afspraken gemaakt met de gemeente Hollands Kroon op en rond het parkeerterrein. Beiden gaan handhaven op haar eigen grondgebied, eerst voor een half jaar, zodra het parkeerterrein is gerealiseerd, daarna wordt er geëvalueerd. Deze afspraak moet nog wel bekrachtigd worden, de gemeenteraad van Hollands Kroon wil hier meer zekerheid over hebben daarom gaat de gemeente Medemblik dit schriftelijk vaststellen.

Lees ook: VVD Medemblik wil tijdelijke parkeerplaatsen op plek aanbouw stadhuis nu plannen buitendijksparkeren in de ijskast zijn gelegdHaalbaarheid zonnedak

De gemeenteraad van Medemblik wil graag een zonnedak boven het parkeerterrein en omdat kracht bij te zetten is eind 2023 een motie hierover aangenomen, deze motie riep op om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een zonnedak. In het onderzoek wordt o.a. onderzocht of het ruimtelijk inpasbaar is, dit is een belangrijke voorwaarde van de provincie maar ook van Hollands Kroon. Beide partijen eisen dat het zonnedak dusdanig wordt ingepast in het landschap dat de bijzondere kenmerken van het landschap en de doorzichten richting de Westfriese Omringdijk en het polderlandschap niet of minimaal wordt verstoort

Lees ook: Multifunctioneel parkeren in Medemblik

Maar ook moet worden onderzocht of de ondergrond wel geschikt is voor een zonnedak en of er geen conflict komt met de aanwezige hogedruk gasleidingen en of er ruimte is op het net voor teruglevering van energie. Maar ook wil de gemeente laten onderzoek wie eigenaar en exploitant wordt van het zonnedak of dat de gemeente het aan een marktpartij gaat overlaten en ook of de opgewekte stroom gaat worden teruggeleverd aan het net of dat het gaat worden gebruikt voor de laadpalen.

Kunstenaarscollectief Observatorium maakt beoogd landmark

De beoogde landmark, de Hollandse Cirkel, gaat een kunstwerk worden in de openbare ruimte dat het verhaal moet gaan vertellen van en over de plek waar de parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Het kunstenaarscollectief Observatorium heeft hiervoor de opdracht gekregen om het ontwerp verder uit te werken. Het kunstwerk zal pas worden gerealiseerd als de laatste fase van de gehele herontwikkeling van het parkeerterrein.