Beslissing buitendijksparkeren Medemblik uitgesteld naar begin 2024

De gemeente Medemblik streeft er nu naar om de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk in november klaar te hebben

VVD Medemblik wil tijdelijke parkeerplaatsen op plek aanbouw stadhuis nu plannen buitendijksparkeren in de ijskast zijn gelegd

Sjors Heesterman van de VVD-fractie wil nu opheldering van het college