Politieke zelfmoord GroenLinks-wethouder Hollands Kroon om 2.5 miljoen zonnepanelen in het IJsselmeer

De 2.5 miljoen zonnepanelen zouden moeten komen voor de kust tussen Medemblik en Den Oever op kunstmatig aangelegde eilandjes

Zonnedak boven buitendijkse parkeerplaats nog helemaal niet zeker, moet aan veel eisen voldoen

De gemeenteraad van Medemblik wil graag een zonnedak boven het parkeerterrein en omdat kracht bij te zetten is eind 2023 een motie hierover aangenomen

Medemblik gaat geen bomen kappen omdat ze een schaduw op zonnepanelen werpen

De gemeente Medemblik laat wel weten in gesprek te willen gaan met de bewoners van de Schoolstraat in Opperdoes over deze kwestie.

5 agrariërs mogen straks onder strikte voorwaarden een mini-windturbine plaatsen (video)

De gemeenteraad ging afgelopen donderdag unaniem akkoord met het raadsvoorstel

Zonnepaneelbezitters benadeeld door vrijwel alle energiebedrijven

De zogenaamde ’terugleverkosten’, die vorig jaar voor het eerst werden geïntroduceerd, vormen een aanzienlijke last voor huishoudens die zonnepanelen bezitten.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor legaliseren van de geplaatste zonnepanelen, De Kibbel 4 in Wervershoof

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Klanten van Vandebron met zonnepanelen gaan honderden euro’s meer betalen per jaar

De nieuwe regel gaat per vandaag in voor nieuwe klanten, huidige klanten gaan vanaf 1 oktober betalen

Daken vol zonnepanelen hinderden brandweer bij blussen brand, kan dat ook hier gebeuren?

De Woonschakel in Medemblik heeft ook diverse woningen in haar bezit waarvan de daken volledig bedekt zijn met zonnepanelen, o.a. de Kuipershof en Bijltjeshof in Medemblik

CDA Medemblik: “Blij met komst kleine erfmolens, maar zonnepanelen gaan voor”

De raad is een aantal maanden geleden op bezoek geweest bij de buren van Gem. Koggenland, waar al een aantal van deze molens staan.

CDA: “Samen op zoek naar de balans tussen polderen en het behalen van de klimaatdoelstellingen”

Het CDA is, net als u en net als alle andere politieke partijen in onze gemeente, voorstander van eerst zon op de daken en boven parkeerterreinen.

Pilot moet weg vrijmaken voor zonnepanelen op daken beschermd stads- of dorpsgezicht

Dit blijkt uit een reactie op vragen van Hart voor Medemblik die zich zorgen maakt over het huidige beleid voor zonnepanelen en beschermd stads- en dorpsgezichten, zoals in Twisk