zonnepanelen

Pilot moet weg vrijmaken voor zonnepanelen op daken beschermd stads- of dorpsgezicht

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik is een pilot gestart in de stad Medemblik waarin wordt gekeken of er ruimere mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen die binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht liggen. In het vierde kwartaal van dit jaar staat de evaluatie van de pilot gepland en als de uitkomst positief is dan zouden ook andere beschermde stads- of dorpsgezichten, bijvoorbeeld in Twisk, zonnepanelen op daken van woningen mogen plaatsen.

Dit blijkt uit een reactie op vragen van Hart voor Medemblik die zich zorgen maakt over het huidige beleid voor zonnepanelen en beschermd stads- en dorpsgezichten, zoals in Twisk. De hoge energieprijzen maakt het dat bewoners van huizen in een beschermd stads- of dorpsgezicht graag zonnepanelen op hun huis willen plaatsen maar strikte regels beperken deze mogelijkheden. Hart voor Medemblik, zelf geen voorstander van grootschalige zonneweiden, wijst hierbij op het feit dat her en der meer en meer zonneweides ontstaan, vaak gebouwd op landbouwgronden.

Stimuleren ‘Zon op daken’

Hart voor Medemblik ziet veel meer in ‘Zon op Daken’, eerst de daken van bijvoorbeeld bedrijfspanden gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen met daarnaast ook zoveel mogelijk op woningen. Zo is De Woonschakel begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op al hun woningen, een operatie die medio 2025 moet zijn voltooid en waarbij de huurders geen hogere huur bij hoeven te betalen.

Lees ook: De Woonschakel en Zonzo ondertekenen nieuw meerjarencontract. Elk jaar krijgen 500 huurwoningen zonnepanelen

Hart voor Medemblik wilde van het college weten of zij bereid is om ‘Zon op Daken’ meer te promoten dan het realiseren van zonneweides in de gemeente Medemblik.

In een reactie zegt de gemeente Medemblik: “In de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES-NHN) ligt vast dat we in 2030 3,6 TWh aan duurzame energie willen opwekken in Noord-Holland Noord. Het bod van de regio Westfriesland hierin is 0,7 TWh. Hiervan wekken we reeds 0,2 TWh op. De 0,5 TWh die resteert wekken we voor een deel op met zon op dak. Dit maakt voor 30% deel uit van het bod. Daarbij gaat we ervan uit dat alle geschikte, grote daken in Westfriesland in 2030 voor 45% vol ligt met zonnepanelen. Deze 45% is een ambitie, en moet in 2030 gerealiseerd zijn.”

De ambitie om 45% van alle grote daken volledig te hebben benut voor zon op dak, is behoorlijk ambitieus gelet op het feit dat er slechts een ruime 6,5 jaar resten om deze ambitie waar te maken.” aldus de gemeente Medemblik. “Immers worstelen netbeheerders met capaciteit, het overgrote deel van de daken zijn niet van overheden en er is nog geen wetgeving om het gebruik ‘af te dwingen’ enzovoorts. Verder gaan we zorgvuldig om met landbouwgronden. Dit is ook de reden dat we alleen grootschalige opwek van energie toestaan in de RES-zoekgebieden. Deze zoekgebieden zijn ontstaan na een zorgvuldig doorlopen participatieproces. En, deze zijn ook vastgelegd in de RES-NHN.

De gemeente Medemblik is reeds begonnen met de uitvoer van de RES die in 2021 is aangenomen door de gemeenteraad.

Loading