CDA Medemblik: “Blij met komst kleine erfmolens, maar zonnepanelen gaan voor”

MEDEMBLIK – De kogel is door de kerk ook in onze gemeente Medemblik mogen er kleine erfmolens komen. De CDA fractie kaartte dit voor het eerst aan bij de collega-raadsleden in 2019. Fractievoorzitter Els van den Bosch: “Toen vonden we alleen de Christenunie aan onze zijde. In de loop der jaren is dit opgeschoven en bij het debat van de Ondernemers Federatie Medemblik in 2022 waren zowel VVD, D66 als Groenlinks positief over de kleine boerderijmolens”.

De raad is een aantal maanden geleden op bezoek geweest bij de buren van Gem. Koggenland, waar al een aantal van deze molens staan. Vervolgens zijn de erfmolens als mogelijkheid opgenomen in de beleidskaders voor wind- en zonne-energie op land. Saskia Schouten: “Erfmolens hebben een as-hoogte van 15 meter en zijn bedoeld voor ondernemers die zelfvoorzienend willen zijn. Ze zijn niet te vergelijken met de grote windturbines”.  

Sommige partijen in de raad van Medemblik hadden toch nog wat twijfels. De CDA fractie zit natuurlijk niet met de vingers in de oren te luisteren en heeft de voorwaarden die anderen inbrachten afgewacht. Vervolgens is er voor gekozen om tóch te starten met een aantal erfmolens, in pilot-vorm met de voorwaarde dat de raad bij iedere aanvraag adviesrecht heeft.

Els van den Bosch: “Wij zijn erg ingenomen met dit resultaat van polderen in de gemeente Medemblik, een mooi voorbeeld dat je niet altijd en overal een motie voor hoef in te dienen”. . Tot slot: de ondernemer die zelfvoorzienend wil zijn, moet beginnen met zonne-panelen op dak alvorens er een omgevingsvergunning voor een erfmolen kan worden aangevraagd.

Om het geboekte resultaat te vieren is de CDA fractie wezen kamperen aan de voet van een erfmolen, waar ze met genoegen op terugkijken.