31 nieuwe woningen op De Kaag Wervershoof waarvan 11 sociale huur

Op 18 maart 2021 heeft de raad haar ambitie voor TV de Kaag gespecificeerd namelijk realisatie van circa 30 woningen.

52 sociale huurwoningen in nieuwe woonwijk Medemblik

De woningen zullen volledig duurzaam worden gebouwd en krijgen daarom ook geen aansluiting op het aardgasnetwerk.

Plannen voor bouw 140 sociale huurwoningen Stadtmanterrein Medemblik

Het terrein ligt al vele jaren braak na de sloop van de fabriekspanden van het bedrijf.

‘We willen wel bouwen, maar we kunnen niet bouwen,’ zegt Albert Gieling van de Woonschakel.

Recente kostenstijgingen voor de bouw en grondkavel van een woning in combinatie met ‘gasloos bouwen’ hebben de prijs in enkele jaren doen stijgen met circa € 60 à € 80.000…

De Woonschakel overhandigd sleutels sociale huurwoningen Hoogkarspel, ruim 600 gegadigden hadden zich aangemeld

In totaal zijn er dit jaar 36 woningen opgeleverd.

‘Wij zijn verheugd dat we ruim 470 woningen aan onze woningvoorraad kunnen toevoegen,’ zegt directeur Ab Gieling van De Woonschakel

Voor bewoners verandert er op zich vrij weinig

Verhoog de rijkssubsidie voor sociale werkgelegenheid met 10%

Deze dringende oproep doen sociaal ontwikkelbedrijven en een groot aantal gemeenten aan het Rijk

Tekort aan sociale huurwoningen de schuld van vergunninghouders, maar is dat wel zo?

Is dat wel zo ? Of ligt het toch iets anders.

Overname 477 woningen van de Wooncompagnie door De Woonschakel in Medemblik

MEDEMBLIK – Wooncompagnie is van plan om haar woningen in de gemeenten Medemblik en Opmeer over te dragen aan Stichting De Woonschakel. De bewoners van de betreffende woningen hebben inmiddels…

120.000 woningzoekenden in West-Friesland, 23.000 zoeken een sociale huurwoning

WEST-FRIESLAND – Het aanbod van de 22.000 sociale huurwoningen in West-Friesland is verdeeld over 5 corporaties en 2 woningbedrijven. In Medemblik zijn 3 corporaties actief. Dit beslaat 25% van het…

Huurders sociale huurwoningen met minimum inkomen gaan minder huur betalen

MEDEMBLIK – Woningcorporaties, gemeenten, provincies en het rijk hebben afspraken gemaakt om meer betaalbare sociale huurwoningen te creëren en huren voor mensen met een minimuminkomen te verlagen. Daartoe tekenden zij…