Verhoog de rijkssubsidie voor sociale werkgelegenheid met 10%

REGIO – ‘Verhoog de rijkssubsidie voor sociale werkgelegenheid met 10%, dan kunnen wij onze werknemers een arbeidsvoorwaardenpakket bieden waarmee ze rondkomen’ . Deze dringende oproep doen sociaal ontwikkelbedrijven en een groot aantal gemeenten aan het Rijk, via een breed gesteund manifest. Om de stijgende kosten voor werknemers te compenseren en de aangekondigde verhoging van het wettelijke minimumloon te kunnen betalen zijn sociaal ontwikkelbedrijven afhankelijk van extra subsidie van de Rijksoverheid.

Mohamed el Mokaddem

Veel van de werknemers wonen in slecht geïsoleerde huizen en worden daardoor extra geraakt door de stijgende energieprijzen. De vervoerskosten zorgen voor een aanvullend financieel probleem.

Het komt nu al regelmatig voor dat medewerkers niet op het werk verschijnen, omdat ze de benzine niet kunnen betalen.

“Een verbetering van de arbeidsvoorwaarden is daarom noodzakelijk en dat kan alleen als de Rijksoverheid de sociaal ontwikkelbedrijven daartoe in staat stelt. In het manifest benadrukken wij dat met de door het Rijk aangekondigde koopkrachtmaatregelen niet gewacht kan worden tot 2023. De werknemers hebben nú extra geld nodig om de kosten te kunnen dragen’ , aldus Mohamed el Mokaddem, voorzitter van Cedris.

De meeste werkgevers proberen nu op allerlei manieren om werknemers te ondersteunen. Ze geven bijvoorbeeld voorlichting om te besparen op uitgaven, ze bieden goedkope maaltijden aan, verstrekken gratis fruit en in een enkel geval zelfs energiebesparingspakketten. Maar al deze maatregelen zijn ontoereikend om de financiële situatie van werknemers structureel te verbeteren.