31 nieuwe woningen op De Kaag Wervershoof waarvan 11 sociale huur

WERVERSHOOF – In Wervershoof is behoefte aan nieuwe woningen. Derhalve is een plan ontwikkeld om nieuwe woningen mogelijk te maken. De locatie van de voormalige tennisbanen van TV de Kaag in Wervershoof is hiertoe geschikt bevonden. Het plan is om hier maximaal 31 nieuwe woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat daarbij om 11 sociale huurwoningen en maximaal 20 koopwoningen voor een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Het realiseren van het plan is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen en vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader.

Lees ook: Medemblik probeert nog dit jaar ontwerpbestemmingsplan TV De Kaag Wervershoof ter inzage te leggen

De raad heeft op 1 juni 2023 het woningbouwprogramma voor 2023 t/m 2029 vastgesteld. Op 18 maart 2021 heeft de raad haar ambitie voor TV de Kaag gespecificeerd namelijk realisatie van circa 30 woningen. De raad heeft besloten het plan ontwikkeling voor de locatie te starten, de grondexploitaties te openen en een (voorbereidings)krediet uit te trekken van € 324.600.

Het plangebied is 6.400 m² groot en ligt aan het Kagerbos in het noordwesten van Wervershoof aan de hoek Slotlaan – Bosweid. De locatie van bestemmingsplan ‘Het Slot’ ligt binnen het bestaand stedelijk gebied (BSG).

Lees ook: Medemblik start ontwikkeling woningbouw Slotlaan Wervershoof voor maximaal 31 nieuwbouwwoningen

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Slot’ te Wervershoof vastgesteld en besloten de formele bestemmingsplanprocedure te starten. De omwonenden en omliggende bedrijven informeert de gemeente Medemblik per brief over de ontwikkeling en de procedure.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 15 december 2023 tot 27 januari 2024 voor een periode van zes weken ter inzage. Vaststelling van de raad volgt bij de vergadering in Q1 van 2024.

Eén gedachte over “31 nieuwe woningen op De Kaag Wervershoof waarvan 11 sociale huur

  1. In 2020/2021 ging dit al van start onder toenmalige wethouder Andrea van Langen, in 2021 nam de raad het besluit. Nu pas is het zo ver dat er een bestemmingsplan klaar is na alle formele stappen en kan er straks gebouwd worden. Zo lang duurt het tegenwoordig van plan tot werkelijkheid, van tekentafel tot heimachine. Maar blij voor Wervershoof!

Reacties zijn gesloten.