Tekort aan sociale huurwoningen de schuld van vergunninghouders, maar is dat wel zo?

MEDEMBLIK – Onder veel inwoners van de gemeente Medemblik leeft de gedachte dat de meeste sociale huurwoningen die op de markt komen voor verhuur naar vergunninghouders gaan en niet naar de woningzoekenden op de wachtlijsten.. Is dat wel zo ? Of ligt het toch iets anders.

Laten wij eens kijken naar de jaren 2019 en 2020 over hoeveel van de sociale huurwoningen beschikbaar werden gesteld aan vergunninghouders en niet aan woningzoekenden op de wachtlijsten. In 2019 kwamen 292 sociale huurwoningen weer beschikbaar voor verhuur daarvan werden er 4 toegewezen aan vergunninghouders met andere woorden slechts 1,3% van de beschikbare woningen gingen naar vergunninghouders.

Bij De Woonschakel kwamen in 2019, 167 sociale huurwoningen vrij, daarvan gingen er 3 naar vergunninghouders. Bij Het Grootslag kwamen 105 sociale huurwoningen vrij waarvan 1 naar een vergunninghouder ging en bij De Wooncompagnie, tegenwoordig De Woonschakel, kwamen 21 sociale huurwoningen op de markt waarvan geen naar vergunninghouders ging.

In 2020 lagen deze cijfers een fractie hoger, in totaal kwamen er 2020 sociale huurwoningen vrij voor verhuur daarvan gingen er slechts 9 naar vergunninghouders.

Bij De Woonschakel kwamen 186 woningen vrij daarvan gingen er 7 naar vergunninghouders. Bij Het Grootslag kwamen 88 sociale huurwoningen vrij waarvan er 1 naar een vergunninghouder ging, en bij De Wooncompagnie kwamen 25 woningen vrij waarvan er 1 naar een vergunninghouder ging.

Over 2021 zijn nog geen cijfers bekend.

Zo blijkt dat het vooral onderbuikgevoelens zijn die de gedachte voeden dat juist alle woningen naar vergunninghouders gaan terwijl de cijfers juist het tegendeel bewijzen.. Grootste oorzaak van het enorme tekort aan (sociale) huurwoningen ligt vooral bij het Pfas-probleem en de stikstofcrisis en het tekort aan grond om woningen te bouwen.. Medemblik krijgt binnen enkele jaren een nieuwe woonwijk erbij, op de voormalige Weeshuisgronden wordt de Schepenwijk II uit de grond gestampt waar rond de 200 woningen zullen worden gebouwd, maar daarna is ook voor de kern Medemblik de koek vrijwel op. Bouwen buiten de kerngrenzen is niet toegestaan in Nederland en vaak rust er een andere bestemming op de gronden, vaak landbouwgrond.