‘We willen wel bouwen, maar we kunnen niet bouwen,’ zegt Albert Gieling van de Woonschakel.

MEDEMBLIK – Jaarlijks moeten in West-Friesland 1500 tot 2000 sociale huur- en koopwoningen worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen, maar de afgelopen jaren lukt dat maar met moeite of zelfs helemaal niet.

Albert Gieling

Albert Gieling, directeur van de Woonschakel, zegt hierover tegen Medemblik Praat: “In de gemeente Medemblik zijn op dit moment geen bouwlocaties beschikbaar waarop direct met de bouw van sociale huurwoningen kan worden begonnen. Inmiddels heeft wel een publicatie plaatsgevonden m.b.t. het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Molenblik in de kern Medemblik. In deze wijk zijn 52 sociale huurwoningen van De Woonschakel gepland. In Abbekerk hopen wij dit jaar nog te starten met de bouw van 8 appartementen.”

Lees ook: Medemblik presenteert ontwerpbestemmingsplan nieuwe woonwijk, ‘Molenblik’ Medemblik met 220 nieuwbouwwoningen.

Een ander probleem waar o.a. de Woonschakel als woningcorporatie tegenaan loopt zijn de Europese regels die corporaties verplicht om vennootbelasting te betalen. “Voor woningcorporaties vormt de stijgende rente niet het grootste probleem om woningen te bouwen. Wel de beschikbaarheid van locaties waar op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan kan worden gebouwd tegen aanvaardbare kosten. Recente kostenstijgingen voor de bouw en grondkavel van een woning in combinatie met ‘gasloos bouwen’ hebben de prijs in enkele jaren doen stijgen met circa € 60 à € 80.000 per woning,” aldus Albert Gieling

Het verlies bij de bouw van een huurwoning is de afgelopen jaren fors opgelopen voor corporaties omdat de gevraagd huren moeten passen binnen de huurtoeslaggrenzen. Gieling zegt hierover: “Desondanks blijft De Woonschakel zich inzetten voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Er is in de ogen van de corporatie immers sprake van een woningcrisis waarbij veel woningzoekenden op zoek zijn naar een sociale huurwoning, maar deze niet binnen afzienbare termijn beschikbaar is in de regio.”