Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West – De Perenlaan’

Met de bouw van de 18 woningen zal het woon- en huisvestingsaanbod in de gemeente Medemblik vergroten.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kruisweiden’ te Hauwert

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag t/m 3 februari 2024 voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Wognum

Ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 en Gedeputeerde Laanweg 20’ Andijk voor huisvesting 60 arbeidsmigranten

Momenteel zijn er 20 woonplekken vergund voor buitenlandse werknemers binnen het bouwvlak aan de Cornelis Kuinweg 29. Er wonen echter 60 buitenlandse werknemers buiten het bouwvlak.

Medemblik presenteert ontwerpbestemmingsplan nieuwe woonwijk, ‘Molenblik’ Medemblik met 220 nieuwbouwwoningen.

De gemeente Medemblik wil aan de zuidzijde van de kern Medemblik de woonwijk Molenblik realiseren, in samenwerking met BPD Gebiedsontwikkeling en Zeeman Real Estate.

Medemblik probeert nog dit jaar ontwerpbestemmingsplan TV De Kaag Wervershoof ter inzage te leggen

Het is de opzet om een gevarieerd programma op de locatie met circa 30 woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’

ANDIJK – Op 1 april 2021 diende de initiatiefnemer een principeverzoek in voor het wijzigen van het gebruik van “agrarisch” naar “wonen” en het heroprichten van een woning met twee…

Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Bloemsemgaerde-Noord Wognum

WOGNUM – Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor het woningbouwproject Bloesemgaerde-Noord vastgesteld. Hiermee is besloten dat op de locatie een nieuw woon- en leefgebied zal…

Ontwerpbestemmingsplan Beldersweg 25 Andijk ter inzage.

ANDIJK – Op 1 april 2021 diende de initiatiefnemer een principeverzoek in voor het wijzigen van het gebruik van “agrarisch” naar “wonen” en het heroprichten van een woning met twee…

Start ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3, van schuur naar 2-onder-1-kap woningen

ANDIJK – Op het perceel van Buurtje 3 staat een onbenut bouwvlak voor één woning. Volgens de Klankbordgroep kan dit onbenutte bouwvlak verplaatst worden tot onder de schuur. Vanwege de…