Ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’

ANDIJK – Op 1 april 2021 diende de initiatiefnemer een principeverzoek in voor het wijzigen van het gebruik van “agrarisch” naar “wonen” en het heroprichten van een woning met twee bijgebouwen op de locatie Beldersweg 25 in Andijk. Vervolgens heeft de initiatiefnemer een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Dit heeft de initiatiefnemer gedaan door een concept bestemmingsplan in te dienen.

Het concept bestemmingsplan is voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en besproken met verschillende overlegpartners van de betrokken afdelingen. De hieruit voortgekomen adviezen zijn door de initiatiefnemer verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed. De volgende stap in de procedure is het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage leggen.

De kosten van de opstelling van het bestemmingsplan en de procedure komen voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeentelijke kosten zijn in rekening gebracht op grond van de Legesverordening. Daarnaast is met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten. Eventuele verzoeken om planschade komen daarmee voor rekening van de initiatiefnemer.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie