Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West – De Perenlaan’

ZWAAGDIJK-WEST – Het college van Medemblik heeft haar fiat gegeven over het plan van initiatiefnemer om 18 woningen op een deel van de boomgaard naast Zwaagdijk 354 in Zwaagdijk-West te realiseren. Het college heeft tegens ingestemd met de exploitatieovereenkomst. In totaal komen er 8 betaalbare (<85% NHG-grens €355.000,-), 2 goedkope (<€200.000,- VON) en 8 reguliere koopwoningen.

Het woningbouwplan voldoet aan het Generiek afwegingskader woningbouw kleine kernen 2019, maar niet aan het actuele Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2023. In de anterieure overeenkomst, die op 17 maart 2021 tussen de gemeente en ontwikkelaar is afgesloten, staat namelijk dat het plan moet voldoen aan het toen geldende afwegingskader. Dit betekent voornamelijk dat het plan niet bestaat uit minimaal 26% sociale huur, zoals vereist volgens het actuele afwegingskader. Het plan voorziet echter wel in meer dan 50 procent betaalbare koop, zoals vereist volgens het afwegingskader uit 2019.

Met de bouw van de 18 woningen zal het woon- en huisvestingsaanbod in de gemeente Medemblik vergroten. Wel kan iedereen nog zienswijzen in dienen zolang het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Deze ligt vanaf vandaag tot 3 februari 2024 ter inzage in het gemeentehuis in Wognum.

2 gedachten over “Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West – De Perenlaan’

  1. Dit is in 2021 al ter sprake gekomen, het was een van de bouwplannen waar toenmalig wethouder Andrea van Langen (VVD) mee bezig was. Belangrijk dat er in Zwaagdijk-West gebouwd wordt. Het is zelfs naar voren getrokken door de raad via een motie van diverse partijen, ingediend door Siem Zeilemaker zpdat het college hiermee sneller verder kon. Nu komt het weer een stap verder. We bouwen voort! Ook in Zwaagdijk-West.

  2. Zeker belangrijk, ook juist omdat het initiatief van de bewoners van Zwaagdijk-W zelf kwam! Zij wisten de provincie te overtuigen dat woningbouw op deze plek WEL kon!

Reacties zijn gesloten.