Raadsvragen HvM Leidt het bouwverkeer in goede banen

Hart voor Medemblik juicht het toe dat er, na een lange tijd van voorbereiding, binnenkort weer meer en meer gebouwd gaat worden in gemeente Medemblik.

Verkeersveiligheid Simon Koopmanstraat Wervershoof in geding

Woningstichting Het Grootslag heeft plannen om de woningen aan de Simon Koopmanstraat, de nummers 196 t/m 202 en van 208 t/m 214 te slopen en te vervangen voor appartementen.

Projectontwikkelaars H3, Ooms en Timpaan willen 170 woningen bouwen in Wognum onder de naam Zomerbloesem

De drie projectontwikkelaars beschikken over 36 hectare grond waar zij ca. 24 hectare van kunnen bebouwen met 65% betaalbare woningen

Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een woning met berging , nabij Ganker 4B, kavel E, 1654JH Benningbroek

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Geen grootschalig opvang asielzoekers maar mogelijk wel grootschalig nieuwbouw in Zwaagdijk-West

Zeker 2 projectontwikkelaars hebben aan Medemblik Praat laten weten wel interesse te hebben om op deze locatie nieuwbouw te gaan realiseren

GemeenteBelangen stelt vragen aan college over: “Een bos en nieuwbouwwoningen in
Abbekerk”

Voor de fractie van GemeenteBelangen is een interessant plan

Nieuwbouw Asoniaterrein Andijk voorlopig van de baan, uitspraak Hoge Raad gooit roet in het eten

De gemeente Medemblik laat weten dat zij de procedure opnieuw gaat opstarten maar dat de plannen om op 80 woningen te bouwen op het Asoniaterrein gewoon doorgaan

Medemblik trekt tot 2038 ruim 35 miljoen euro uit voor (ver)nieuwbouw lagere scholen

De gemeente Medemblik is wettelijk verplicht om de schoolgebouwen aan de huidige eisen van de tijd te laten voldoen

Vergunning verleend voor bouw 9 appartementen op plek voormalig Hotel West Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Twaalf woningen op terrein De Onderneming Nibbixwoud

Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. wil op het terrein twaalf woningen realiseren

Tien woningen op terrein oude zuurkoolfabriek Opperdoes

Van de tien woningen zullen vijf woningen goedkope koop zijn.