Verkeersveiligheid Simon Koopmanstraat Wervershoof in geding

WERVERSHOOF – Woningstichting Het Grootslag heeft plannen om de woningen aan de Simon Koopmanstraat, de nummers 196 t/m 202 en van 208 t/m 214 te slopen en te vervangen voor appartementen. Het gaat dan om beneden- en bovenwoningen. De woningen worden op dit moment bewoond door antikrakers.

Ook is er al een gesprek geweest met de bewoners van het voormalige politiebureau in Wervershoof over een mogelijke aankoop om daar ook appartementen te realiseren.

Een bewoner van de Simon Koopmanstraat is nu in de pen geklommen omdat deze problemen ziet opdoemen, zo kan er volgens de briefschrijver niet de verplichte 1.6 parkeerplaats per te bouwen woning worden gerealiseerd. In totaal zou het dan gaan om 13 parkeerplaatsen.

Nieuwbouw Wervershoof

In de brief aan het college schrijft de omwonende: “De opzet van de woningbouwvereniging het Grootslag is dat er achter de woningen parkeerplaatsen worden gerealiseerd, dat zou gaan betekenen dat er in deze buurt twee uitritten worden gerealiseerd die uit komen op de zo onveilige S. Koopmanstraat waar s ag dagelijks 13 voertuigen op en af rijden, let op eerdere plannen verkeersveiligheid S. Koopmanstraat. Deze plannen zijn onacceptabel welke in voorbereiding zijn.” .

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie