Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een woning met berging , nabij Ganker 4B, kavel E, 1654JH Benningbroek

BENNINGBROEK – Op 22 maart 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met berging op het perceel nabij Ganker 4B, kavel E, 1654JH Benningbroek . De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000529. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • bouwen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.