257 woningen hebben bij Het Grootslag een verkooplabel gekregen

Het Grootslag heeft de huidige huurders van de woningen een aanbod gedaan om de woning te kopen.

Oude films over Het Grootslag in De Schoof

In de Schoof worden deze films op groot beeld afgespeeld. Dit alles in kader van 600 jaar Grootslag.

De Woonschakel en Het Grootslag halen 4x de hoogst haalbare score in de Aedes-benchmark

De Woonschakel was daarmee één van de zes corporaties in heel Nederland die deze score behaalde

Excentrische rotonde en éénrichtingsverkeer polderwegen Andijk

Het Hoogheemraadschap heeft, toen zij nog eigenaar van de wegen was, een uitwerking laten maken voor mogelijke oplossingen op deze wegen.

‘College, hoe staat het met de aanpak kruispunten Grootslag’ vraagt GemeenteBelangen

Piet Mosch(GemeenteBelangen) vind dat het allemaal wel erg lang duurt voor er begonnen wordt met het oplossen van de problemen op de kruispunten in het Grootslag

Een van de grootste en oudste polders is Het Grootslag, afgelopen 1 juli bestond deze polder 600 jaar.

Het Grootslag is langzamerhand uitgegroeid tot een belangrijk land- en tuinbouwgebied, toonaangevend op het gebied van innovatie en samenwerking.

Miljoenen verlies Het Grootslag, huizen zijn minder waard geworden

Een lichtpuntje is de sloop van een aantal woningen aan de Simon Koopmanstraat in Wervershoof.

Het Grootslag voldoet aan 50% eis reguliere woningzoekenden

In 2022 waren er meer dan 24.000 actieve woningzoekenden. Het aantal vrijgekomen huurwoningen (aanbod) was in 2022 1.553 woningen.

Woningstichting Het Grootslag ziet door toename kwetsbare huurders vaker overlast door verward gedrag

Maar niet alleen deze groep huurders geeft overlast, in 2022 heeft Het Grootslag 119 meldingen van overlast ontvangen

De grote slagen van Het Grootslag: Klimaatdoelen 2030 behaald

Wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt prijst hiervoor vooral de ondernemer

Niet omhoog, maar juist omlaag, voor sommige huurders van De Woonschakel en Het Grootslag gaat de huur naar beneden

De woningcorporatie vraagt bij de Belastingdienst of uw gezamenlijk inkomen binnen de inkomensgrens ligt of niet.