Excentrische rotonde en éénrichtingsverkeer polderwegen Andijk

ANDIJK – Al jaren wordt er gewerkt om de wegen in het buitengebied bij Andijk veiliger voor het verkeer te maken. Verkeersdrempels blijken weinig tot geen resultaat te geven, de maximale snelheid van 60km/u wordt in 9 van de 10x fors overtreden en ook polderblindheid speelt soms mee bij de vele ongevallen die gebeuren op de kruisingen van de Kadijkweg/Gedeputeerde Laanweg en op de Veenakkers

Het Hoogheemraadschap heeft, toen zij nog eigenaar van de wegen was, een uitwerking laten maken voor mogelijke oplossingen op deze wegen. Daar kwam uit naar voren dat een excentrische rotonde de beste oplossing is voor de Kadijkweg/Gedeputeerde Laanweg en voor de Veenakkers éénrichtingsverkeer. Wel moet nog worden onderzocht wat de invloed gaat zijn op de verkeersstromen in de het Grootslag,

Lees ook: College, hoe staat het met de aanpak kruispunten Grootslag’ vraagt GemeenteBelangen

Maar voor er knopen kunnen worden doorgehakt zal de gemeenteraad nog dit jaar het GVVP moeten vaststellen. Als die is vastgestel dan kan de gemeente Medemblik een maatregelenpakket gaan maken met welke wegen de hoogste prioriteit krijgen. Dit staat gepland voor december 2023.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Andere probleemwegen in de knel

De aanpak van de kruisingen in het Grootslag dient dan ook in samenhang met het GVVP afgewogen te worden. Wanneer er prioriteit gegeven gaat worden aan het oplossen van de problematiek rond de kruisingen in het Grootslag, betekent dat dat andere knelpunten mogelijk later worden aangepakt. Dit kan ook gelden voor knelpunten met een hogere prioritering dan de genoemde kruispunten in het Grootslag. Bepalend hierin zijn de beschikbare financiële middelen.

Lees ook: Verkeersonderzoek Hoornseweg Wognum, nieuwe weg meest voor de hand liggend