257 woningen hebben bij Het Grootslag een verkooplabel gekregen

WERVERSHOOF – Woningstichting Het Grootslag heeft eind 2023 257 woningen op de verkooplijst gezet, de reden van verkoop is vooral de kwaliteit van de woningen, de marktontwikkelingen, de locatie en/of hier een combinatie van. Het Grootslag heeft de huidige huurders van de woningen een aanbod gedaan om de woning te kopen. Voor de woningen die niet gekocht zijn door de huurder geldt dat als de woning vrij er gaat worden besloten of deze daadwerkelijk in de verkoop komt.

In 2023 is er 1 huurwoning verkocht. Deze woning was in 2022 vrijgekomen. Daarnaast zijn er in 2023 6 huurwoningen met verkooplabel vrijgekomen; in al die gevallen is besloten de woning weer te verhuren in plaats van te verkopen. Reden hiervan is het hierboven geschetste afnemende aanbod in combinatie met toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Ook kocht Het Grootslag een Koopzekerwoning terug en is deze later in 2023 weer verkocht.

Ook gaat Het Grootslag de huidige huurders van de woningen langs de Simon Koopmanstraat in Wervershoof die op de slooplijst staan met urgentie herhuisvesten, al zijn de meesten ondertussen al ondergebracht in een andere woning.

Toename 1- en 2-persoonshuishoudens

Ook Het Grootslag heeft te maken met een flinke toename van het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens, van de ruim 24.000 actieve woningzoekenden in West-Friesland is 83% 1- en 2-persoonshuishoudens waarvan 61% daarvan weer uit 1-persoonshuishoudens bestaat. Landelijk is de forse toename van het aantal 1-persoonshuishoudens één van de oorzaken van de problemen op de woningmarkt. Het Grootslag en alle andere verhuurders van sociale huurwoningen verhuren daarom verreweg de meeste woningen aan alleenstaanden.

Meer ruimte voor middeninkomens

Het Grootslag mag vanwege landelijke regelgeving miet teveel sociale huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een midden- of hoog inkomen. Sinds 2022 moeten in Nederland woningcorporaties minimaal 92,5% of 85% van de vrijgekomen sociale huurwoningen verhuren aan de sociale doelgroep met lagere inkomens.

Er is één maximuminkomen voor éénpersoonshuishoudens (tot €44.035 in 2023) en één voor meerpersoonshuishoudens (tot €48.625 in 2023). Ook is er nog maar 7,5% vrije ruimte in plaats van 10%. Als er noodzaak toe is, kan in de prestatieafspraken worden overeengekomen dat de vrije ruimte wordt verruimd tot maximaal 15%. In de prestatieafspraken hebben wij dit laatste vastgelegd. In 2023 hebben wij aan deze norm voldaan. De sociale huurwoningen zijn namelijk als volgt toegewezen: 94,3% aan huishoudens met een inkomen tot €44.035; 3,4% van €44.035 tot €48.625; en 2,3% aan huishoudens met een inkomen hoger dan €48.625.

Niet kunnen voldoen aan de vraag

Het Grootslag ziet ook het aanbod van vrijkomende sociale huurwoningen verder afnemen, in 2023 daalde het aantal met 25% in West-Friesland. Ook heeft Het Grootslag in 2023 geen enkele nieuwbouwwoning kunnen opleveren ondanks alle mogelijke inspanningen richting de gemeenten in West-Friesland waardoor de slagingskansen voor woningzoekenden verder afnemen.

Statushouders

Ook Het Grootslag heeft te maken met de taakstelling om jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten, deze taakstelling wordt vanuit het Rijk opgelegd. Sinds 2022 is deze taakstelling fors gestegen waardoor Het Grootslag aan de grenzen van de mogelijkheden zit om statushouders een huis te kunnen aanbieden. Eind 2023 heeft het Rijk de taakstelling weer naar beneden bijgesteld omdat er fors minder nareizigers kwamen dan verwacht was.

In de gemeente Medemblik moet Het Grootslag om aan de taakstelling te voldoen nog 3 statushouders een woning aanbieden en in Drechterland nog 13 statushouders een woning aanbieden, pas dan is aan de taakstelling 2023 voldaan.

Eén gedachte over “257 woningen hebben bij Het Grootslag een verkooplabel gekregen

  1. Waarom sociale huurwoningen verkopen als er al een groot tekort aan is? Voornaamste reden de kwaliteit van de woningen, m.a.w. degenen die vaak al jarenlang huur hebben betaald voor hun woning krijgen nu de mogelijkheid een hypotheek te nemen op een huis waar van alles en nog wat aan moet gebeuren. Het woord krot of bouwval neem ik dan maar niet in de mond. Is het niet zo dat het Grootslag jarenlang heeft verzuimd goed onderhoud te plegen, om wat voor reden dan ook en dan nu het balletje bij de huurders legt? Het zou prettig zijn als de koopsom niet te hoog wordt; mensen met een laag inkomen kunnen amper een hypotheek afsluiten. Ik noem maar iets, je hebt een inkomen van bijvoorbeeld 35.000 bruto en misschien kan je dan maximaal 4 x dat bedrag lenen van de bank. Zou de verkoopsom dan ook 140.000 worden? Ik betwijfel het. En dan moet er nog extra geld bij om het verslofte pand up to date te maken zodat het aan alle eisen van modern woongenot voldoet. Ik ben heel benieuwd hoeveel huurders van dit “aanlokkelijke aanbod” gebruik zullen maken.

Reacties zijn gesloten.