Raadsvragen HvM Oekraïne gelden

Naar aanleiding van recente berichtgeving in De Telegraaf, getiteld “Gemeenten maken miljoenen ’winst’ op opvang Oekraïners, maar hoeven dat niet terug te storten aan Rijk”

Westfriese gemeenten gaan samen de spreidingswet uitvoeren

Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten.

Suïcide onder meisjes en jonge vrouwen neemt weer toe, GGZ NHN wil samen met de gemeenten actie ondernemen

Om een zo breed mogelijke aanpak te realiseren wordt vanuit 113 de leidraad ‘suïcide bij jongeren’op gestart. Zo is de gemeente Hoorn om als 1 van de 3 ‘startgemeenten’ deel…

Medemblik mag greep in de reserves doen om knelpunten op te lossen

De maatregel komt voort uit het overleg tussen de fondsbeheerders, de VNG, het IPO en de financieel toezichthouders.

Westfriese gemeenten wijzen subsidieverzoek WeeFF af

De streekomroep wilde dit geld gebruiken voor o.a. het uitbreiden van het aantal medewerkers

Streekomroep vraagt extra geld van de zeven gemeenten in West-Friesland

Buiten deze extra subsidie krijgt de streekomroep al uit het Stimuleringsfonds voor Journalistiek

Gemeenten zijn het zat en vragen kabinet maatregelen te nemen tegen fatbikes

Mensen voelen zich steeds onveiliger op het fietspad door de toenemende drukte en snelheidsverschillen.

Gemeenten nog in ongewis na faillissement Zorghulp Westfriesland

De gemeente Medemblik laat wel weten dat ook zij wachten op aanvullende informatie vanuit de curator om vervolgstappen te kunnen nemen.

HVC haalt positieve bedrijfsresultaat van 29 miljoen euro, geld gaat worden gebruikt om garantstelling gemeenten te laten vervallen

Meest in het oog springend resultaat is de afname van fijn huishoudelijk restafval tot 91 kilo per inwoner als gevolg van de introductie van het recycletarief.

Regionale Energiestrategie wordt geactualiseerd, gemeenten aan zet

De RES’en van Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) zijn toe aan actualisatie.

Aanpak racisme nog steeds een probleem bij veel gemeenten

racisme is niet normaal, dus laat het dat in jouw gemeente ook niet worden