HVC haalt positieve bedrijfsresultaat van 29 miljoen euro, geld gaat worden gebruikt om garantstelling gemeenten te laten vervallen

Hart voor medemblik afval

MEDEMBLIK – Elk jaar komt HVC met haar bedrijfsresultaat op de proppen over het afgelopen jaar. In het verslag over het jaar 2022 vallen een paar dingen op. Meest in het oog springend resultaat is de afname van fijn huishoudelijk restafval tot 91 kilo per inwoner als gevolg van de introductie van het recycletarief. Wordt daar het grof huishoudelijk rest afval bij opgeteld maakt dat 104 kg per inwoner per jaar. Daarmee wordt de VANG (Van Afval naar Grondstof) doelstelling van 100 kg per persoon per jaar net niet gehaald, maar dat geldt voor alle HVC gemeenten op één na. Het afvalscheidingspercentage voldoet met 79% ruim aan de gestelde VANG norm van 75%.

Het positieve bedrijfsresultaat van 29 miljoen wordt gebruikt om HVC op eigen financiële benen te gaan laten staan, zodat de garantstelling door de aandeelhouders op termijn kan vervallen. De gemeenten zijn aandeelhouder van HVC en staan garant voor de leningen die het bedrijf heeft afgesloten. Hier wil HVC vanaf en door de winsten in het bedrijf te stoppen en leningen af te lossen zal het risico dat de gemeenten lopen af gaan nemen.

Duurzame energieproductie

In haar jaarverslag schrijft HVC: “De door HVC geproduceerde duurzame energie op basis van de door u aangeleverde afvalstromen én uw aandeelhouderschap bedraagt, omgerekend naar elektriciteit, 26 GWh. Deze hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 10.700 huishoudens. Ondanks een recordproductie aan duurzame energie in 2022 door HVC, is de aan uw gemeente toebedeelde duurzame energie iets lager dan voorgaande jaren. Dit komt onder andere doordat met het toetreden van nieuwe aandeelhouders, de totale hoeveelheid duurzame energie aan meer aandeelhouders is toebedeeld. Daarnaast is de door u aangeleverde hoeveelheid afval lager dan in 2021. Doordat het gemiddelde verbruik per huishouden af is genomen, worden met deze verminderde hoeveelheid wel meer huishoudens voorzien. In onderstaande figuur kunt u zien welk deel van de duurzame energieproductie komt uit door uw gemeente aangeleverd afvalhout, gft, restafval of wordt toegerekend aan uw gemeente omdat u aandeelhouder bent bij HVC.”

Loading