Medemblik mag greep in de reserves doen om knelpunten op te lossen

MEDEMBLIK – Dankzij een nieuwe maatregel kunnen gemeenten vanaf 2024 een deel van hun reserves en overschotten inzetten voor het dekken van structurele lasten. Gemeenten bepalen zelf of ze hiervan gebruikmaken. De maatregel is geen oplossing voor structurele tekorten, maar kan helpen om actuele knelpunten op te lossen.

De maatregel komt voort uit het overleg tussen de fondsbeheerders, de VNG, het IPO en de financieel toezichthouders. Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar het surplus in de algemene reserve (de reserve waar geen bestemming aan is gegeven) aanwenden voor het dekken van structurele exploitatielasten. Van dit vrij besteedbare deel, het surplus, mogen gemeenten 10% inzetten voor structurele lasten. 

Voorwaarden

Dit onder de voorwaarde dat de solvabiliteit van de gemeente groter of gelijk aan 20% is en blijft. Dit deel wordt dan tot ‘structurele baat’ bestempeld. Ook moet het weerstandsvermogen naar het oordeel van de toezichthouder (de provincie) voldoende zijn, gebaseerd op een adequate risico-inventarisatie. 

Eén gedachte over “Medemblik mag greep in de reserves doen om knelpunten op te lossen

  1. Even voor de duidelijkheid: de (Gemeente)fondsbeheerders zijn dus de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het IPO (Interprovinciaal Overleg).
    Het Gemeentefonds berust bij het Rijk (en wordt gevoed uit de landelijke belastingopbrengsten). De overheid werkt altijd met afkortingen maar die zijn lang niet bij iedereen bekend…

Reacties zijn gesloten.