Suïcide onder meisjes en jonge vrouwen neemt weer toe, GGZ NHN wil samen met de gemeenten actie ondernemen

MEDEMBLIK – Tien / vijftien jaar geleden stond West-Friesland hoog in de lijst van suïcide onder jongeren. Er waren maanden dat meerdere jongeren uit het leven stapte om zo aan de druk die hun van alle kanten werd opgelegd te ontsnappen. Door veel en actief hierop in te springen door o.a. het GGZ NHN deze cijfers naar beneden te krijgen, tot de afgelopen 2 jaar. Het GGZ NHN registreert vooral onder meisjes en jonge vrouwen een toenemend aantal suïcides of pogingen tot suïcide.

Vaak begint het al op de lagere school, meisjes worden gepest om de meest verschillende zaken, hun uiterlijk, hun kleding of gewoon omdat ze een prima object zijn om te pesten. Dit pesten zet zich vaak voort op de middelbare scholen, ondanks dat er op de scholen een pestprotocol is worden deze meisjes buiten schooltijd gepest op de diverse sociale mediakanalen. Dit loopt in sommige gevallen zo hoog op dat het meisje dat gepest wordt geen uitweg meer ziet en uit het leven stapt.

Wethouder Yannick Nijsingh laat in een reactie weten dat de gemeente Medemblik samen met de partners veel doet om dit tegen te gaan. De wethouder zegt tegen deze website: “Het belangrijkste is dat onze professionals contact maken met de jongere, het gesprek over suïcidaliteit aan te durven gaan, altijd respectvol blijven, altijd alles in overleg doen met degene waar het om gaat en vertelt wat de professional gaat doen en wanneer. Belangrijke lokale partners zijn De Hoofdzaak en Dalisay Recovery.”

Om een zo breed mogelijke aanpak te realiseren wordt vanuit 113 de leidraad ‘suïcide bij jongeren’op gestart. Zo is de gemeente Hoorn om als 1 van de 3 ‘startgemeenten’ deel te gaan nemen aan de eerste implementatie van deze leidraad. Dit leidraad houdt in dat er met een aantal zorgprofessionals binnen de gemeente Hoorn afspraken worden gemaakt over o.a. het trainen van zorgprofessionals, de leidraad borgen binnen de interne werkwijzen en werkprocessen.

Maar ook het integraal samenwerken met ketenpartners op het gebied van suïcidepreventie om deze te versterken. De in de gemeente Hoorn gevestigde jeugdhulpaanbieders worden ook regionaal gecontracteerd en bieden ook ondersteuning en behandeling aan jeugdigen uit de regiogemeenten in West-Friesland.

Dit is dan ook de reden dan 113 en de gemeente Hoorn het van belang vinden dat ook de steun van de regiogemeenten wordt gevraagd. Eind dit jaar zal er een evaluatieverslag worden opgesteld met waar nodig verbeterpunten moeten plaatsvinden.

Wethouder Yannick Nijsingh laat weten dat het bericht over de stijgende aantal suïcides hem koud op het dak valt. De wethouder zegt: “Zeer heftig, dit wil je als samenleving en daarmee als gemeente niet. We willen dat kinderen en jongeren zich veilig voelen en bezig zijn met de kind/jongere zijn, daar hoort dit zware lijden niet bij. In de brede zin is al ons sociaal domein beleid erop gericht dit te voorkomen. Daarnaast is de impact voor de omgeving vaak enorm. Het kan mensen hun leven structureel beschadigen. Dit is vaak breder dan we denken. Niet alleen familie en vrienden maar ook leeftijdsgenoten, kennissen, school, verenigingen en zelfs hele (dorps)gemeenschappen.

Drank- en drugsgebruik één van de hoofdredenen

In West-Friesland is het drinken van alcohol op jonge leeftijd al tientallen jaren een groot probleem, gelukkig ligt de tijd dat jongeren van 14 jaar en jonger naar het ziekenhuis moest worden vervoerd vanwege een alcoholvergiftiging achter ons maar nog steeds is het alcoholgebruik onder minderjarigen erg hoog.

In West-Friesland is het drinken van veel alcohol en het gebruik van drugs één van de oorzaken dat vooral meisjes en jonge vrouwen een negatief beeld van zichzelf en hun toekomst krijgen. Wethouder Nijsingh zegt hierop dat deze jongeren moeten worden geholpen met het maken van bewuste keuzes, maar ook om vooral ouders de juiste tools geven om het goede gesprek te kunnen voeren met hun kinderen over alcohol en drugs.

Het GGZ-NHN zegt dat een veelgenoemde verklaring voor psychische problemen is dat jongeren geconfronteerd worden met grote problemen, zoals de oorlogen in Oekraïne en Gaza, de woningnood en de klimaatcrisis.”Daarnaast is de prestatiemaatschappij van invloed, evenals de invloed van social media. De verantwoordelijkheid voor het eigen succes (maakbaarheid), de keuzestress en de FOMO (fear of missing out) dragen vervolgens ook bij aan stress bij de jongeren.”

Daarnaast wil de wethouder ook het liefst ervaringsdeskundigen inzetten die bijvoorbeeld op scholen kunnen vertellen wat de effecten zijn van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs.

2 gedachten over “Suïcide onder meisjes en jonge vrouwen neemt weer toe, GGZ NHN wil samen met de gemeenten actie ondernemen

  1. Wellicht is het verstandig om eens met open vizier te kijken naar wat de werkelijke oorzaak van dit dramatische fenomeen is. Ik denk dat een goed verstaander met enige logica het antwoord wel kan geven.

  2. Als je in West-Friesland niet op je 12e lamlazeus van de drank bent geweest hoor je er niet bij en wordt je automatisch het pispaaltje.

Reacties zijn gesloten.