Mobilisation for the Environment richt haar pijlen op bollentelers in West-Friesland, ‘stop gebruik Herbicide dinoterb’

WEST-FRIESLAND – Uit onderzoek door Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) is gebleken dat het verboden herbicide dinoterb is aangetroffen bij het meetpunt Gemaal Polder de Drieban te Venhuizen. De gemeten concentraties in de periode 2021-2023 zijn aanzienlijk hoger dan de wettelijk vastgestelde maximale toelaatbare concentratie en nemen de laatste jaren toe. Uitspoeling vanuit historisch gebruik is daarom zeer onwaarschijnlijk.

Lees ook: Vissterfte in de Visput Andijk blijft gemoederen bezighouden, fosfornorm ruim overschreden

Dinoterb, dat sinds 1998 verboden is, staat bekend als zeer zorgwekkend stof en is kankerverwekkend. De aanwezigheid ervan in oppervlaktewater heeft ernstige negatieve gevolgen voor zowel de waterkwaliteit als het ecologische evenwicht. Daarnaast vormt het een direct gevaar voor omwonenden, met name voor zwangere vrouwen, vanwege de hoge vluchtigheid en giftigheid voor zoogdieren.

Lees ook: LTO deelt de constatering dat middelenresten in het oppervlaktewater teruggedrongen moeten worden

Het lijkt MOB het meest waarschijnlijk dat Dinoterb illegaal wordt toegepast in de sierbloementeelt. Immers, op voedselgewassen vindt, in elk geval enige controle plaats op residuen van (verboden) gewasbestrijdingsmiddelen, zodat de pakkans bij de teelt van voedselgewassen vermoedelijk minder klein is.

Volgens MOB staat de aanwezigheid van het middel het realiseren van een goed ecologisch potentieel in de weg, zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het feit dat sprake is van een (forse) toename van de stof in de afgelopen jaren maakt dat sprake is van strijd met het verslechteringsverbod uit de KRW.

Lees ook: RIVM onderzocht biocidegebruik glastuinbouw

MOB heeft het Hoogheemraadschap dringend verzocht actie te ondernemen en heeft ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de hoogte gesteld, omdat het hier gaat om een verboden middel. MOB vraagt het Hoogheemraadschap grondig onderzoek te doen naar de herkomst en omvang van het illegale gebruik van Dinoterb, handhavend op te treden tegen overtreders, en intensivering van het toezicht en handhaving op het gebruik van illegale stoffen zoals Dinoterb.

Daarnaast vraagt MOB het Hoogheemraadschap om passende maatregelen te treffen om verdere verspreiding van Dinoterb te voorkomen en de schadelijke gevolgen ervan te minimaliseren.

Op de foto: het gemaal in Venhuizen

2 gedachten over “Mobilisation for the Environment richt haar pijlen op bollentelers in West-Friesland, ‘stop gebruik Herbicide dinoterb’

  1. De gemeten concentraties van Sinoterb nemen de laatste jaren toe, blijkt uit de cijfers. Dat komt niet door ‘nalevering’ uit het slib of van de akkers, maar duidt op toename gebruik.

  2. Gewoon iedereen die die troep nog gebruikt een torenhoge boete geven of van mij part opsluiten. Sluipmoordenaars zijn het, ze brengen bewust onze gezondheid in gevaar

Reacties zijn gesloten.